Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προμήθεια αναλώσιμων για εκτυπωτές, πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 392 φορές

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμή η προσφορά θα δίνεται ανά τμήμα για την προμήθεια αναλώσιμων για εκτυπωτές - πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 72.862,18€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 28 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα έτους 2021.

Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ.:2321350114 Μαζαράκη Αναστασία και Κατσαρός Θεόδωρος για τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης ) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Συνημμένα αρχεία: