Προμήθεια ξύλινου δαπέδου και μπασκετών στο κλειστό γυμναστήριο Σερρών του δήμου Σερρών

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 418 φορές

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για «Προμήθεια ξύλινου δαπέδου και μπασκετών στο κλειστό γυμναστήριο Σερρών του δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 112.000,00€ χωρίς ΦΠΑ & 138.880,00€ με ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με Συστημικό αριθμό 135002, με κριτήριο ανάθεσης, τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 22/07/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. μέχρι 09-08-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.

Πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ. 2321 3 50110).

Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Μελέτη αρδευτικού δικτύου Μητρουσίου Λευκώνα »
Powered by 300x150 tranparent