Προμήθεια διατακτικών προσφοράς τροφίμων κλπ ειδών, σε απόρους δημότες

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 402 φορές

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια διατακτικών προσφοράς τροφίμων κλπ ειδών, σε απόρους δημότες του δήμου Σερρών για τις εορτές των Χριστουγέννων 2021, Πάσχα 2022 & Χριστουγέννων 2022», προϋπολογισμού 106.500,00€.

Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 15/10/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. μέχρι την 31/10/2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59.

Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Τμήμα Παιδείας Δήμου Σερρών - Αναζήτηση προσφορών »
Powered by 300x150 tranparent