Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προμήθεια ειδών χριστουγεννιάτικου στολισμού Δήμου Σερρών

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 184 φορές
Ο Δήμαρχος Σερρών Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για «Προμήθεια ειδών χριστουγεννιάτικου στολισμού του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού120.960,00€ χωρίς ΦΠΑ και 149.990,40€ με ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με συστημικό αριθμό 170771 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.