Διαγωνισμός για την προμήθεια «1. ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕ ΑΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ και 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΕΙΔΩΝ, ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ»

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 141 φορές
Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τα Α, Β, Γ και Δ τμήματα/ομάδες της προμήθειας με τίτλο «1. ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕ ΑΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ και 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΕΙΔΩΝ, ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2023», προϋπολογισμού 67.000,00€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και την παρούσα διακήρυξη (Συστημικός αριθμός: 173340).
Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent