Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης μη-επικίνδυνων αποβλήτων»

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 102 φορές

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης μη-επικίνδυνων αποβλήτων», προϋπολογισμού 309.380,00€ χωρίς ΦΠΑ και 383.631,20€ με ΦΠΑ

Συστημικός αριθμός: 180708

  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 30/12/2022 και ώρα 11:00.
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30/12/2022 και ώρα 13:00.
  • ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07/02/2023 και ώρα 23:59:59.
Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent