Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1760 φορές

Ο Δήμος Σερρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας για την "Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2014-2015" συνολικής δαπάνης 9.949,76 € με ΦΠΑ 24%.

Η απομαγνητοφώνηση θα γίνει βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της συνημμένης υπ' αρ. 16/2016 μελέτης του τμήματος προμηθειών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές μέχρι και την 16η Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, Κων/νου Καραμανλή 1.

Πληροφορίες θα παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ. 23213-50114 (αρμόδια κ. Μέλλιου) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent