Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1584 φορές

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την "Προμήθεια κάδων απορριμμάτων", πρ/σμού 19.926,00 € (με ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κ. Καραμανλή 1, στις 25 Αυγούστου 2016 ημέρα Πέμπτη. Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10.00 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται από το τμήμα προμηθειών (τηλ. 23213 50114 - 50110, Μέλλιου Ανίτα, Μαζαράκη Αναστασία), ενώ πληροφοροίες για τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίδονται από τη δ/νση καθαριότητας (τηλ. 23210 45515, Πάσιος Ιωάννης).

Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent