ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1533 φορές
Με την αριθ. 559/2016 Aπόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η διενέργεια παροχής υπηρεσιών για δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μέχρι τις 19/09/2016, ώρα 12:00, στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, Κων. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, Υπ΄όψιν: Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πληροφορίες: κ. Βασιλοπούλου Ειρήνη, κ. Κοκκινίδου Αθηνά, τηλ. 2321350134.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 11.972,20 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων »
Powered by 300x150 tranparent