Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1281 φορές
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για τις αδιάθετες ομάδες Α, Β, Δ για την "Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων του Δήμου Σερρών", πρ/σμού 9.711,00 € χωρίς ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία, για δύο ή και για όλες τις ομάδες.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, K. Kαραμανλή 1 στις 29 Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών στις 10:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 11:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ.:2321350114-50110 Mέλλιου Ανίτα,Μαζαράκη Αναστασία). ενώ πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίδονται από τη Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου Σερρών (τηλ 2321045515 Πάσιος Ιωάννης).
Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent