Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1459 φορές

Ο Δήμος προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη με βάσει την τιμή για την προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου προϋπολογισμού 18.600,00€ με ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1, στις 06 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη 2016. Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 09:00πμ και ώρα λήξης 10:00πμ και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

 

Προσοχή: Αναρτήθηκε σήμερα (28/9/2016) αρχείο με διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού! Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για λήψη του αρχείου.

Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent