ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Γ ΚΑΠΗ ΣΕΡΡΩΝ

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1165 φορές
Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών προτίθεται να μισθώσει ακίνητο για την στέγαση του Γ΄ ΚΑΠΗ Σερρών στην περιοχή των Σαράντα Μαρτύρων και Σφαγείων με την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης και με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά που περιγράφονται στους όρους της προηγηθείσας αριθμ 6/2016 Διακήρυξης, για την οποία δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον.
Καλούμε τους Σερραίους Πολίτες όσοι ενδιαφέρονται, να προσφέρουν το ακίνητό τους για εκμίσθωση προκειμένου να στεγάσει η υπηρεσία το Γ΄ ΚΑΠΗ Σερρών, να καταθέσουν φάκελο που να περιέχει όλα τα δικαιολογητικά του κτιρίου τους όπως περιγράφονται στους όρους της αριθμ 6/2016 διακήρυξης.
Σφραγισμένες προσφορές (με φάκελο του προσφερομένου κτιρίου ) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέχρι και την 2α Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών και ώρα 10:00.
Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από τα γραφεία του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Διεύθυνση׃ Βενιζέλου 139, 20ς όροφος, τηλ. 23210-22487, εσωτ.1).
Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Ψηφιοποίηση αρχείου Δημοτολογίων »
Powered by 300x150 tranparent