Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1159 φορές
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψης με βάσει την τιμή προσφορά ανά είδος , για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για την Δ.Ε Σερρών προϋπολογισμού 29.923,68€ με ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1, στις 21 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2016. Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Σερρών, αρμόδιοι υπάλληλοι Μέλλιου Παναγιώτα-Ανίτα, Μαζαράκη Αναστασία Τηλέφ 2321350114-110.
Συνημμένα αρχεία:

kdvmehealth2serres100

Powered by 300x150 tranparent