Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1252 φορές
Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια "ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟY ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016", σύμφωνα με 21/2016 Μελέτη ΔΟΥ και 618/2016 ΑΟΕ, συνολικής δαπάνης 15.954,32 € με Φ.Π.Α. & 13.776.56€ χωρίς Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω μέχρι την 21/12/2016.

Τα δικαιολογητικά που θα φέρει ο οριστικός ανάδοχος είναι τα κάτωθι:
1) Εγγραφή στο Επιμελητήριο για το ειδικό επάγγελμα
2) Ποινικό μητρώο
3) Φορολογική ενημερότητα
4) Ασφαλιστική ενημερότητα
Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προμήθεια ζωοτροφών »

kdvmehealth2serres100

Powered by 300x150 tranparent