Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας για «Έξοδα πολιτιστικών - κοιν.- αθλητ.- κλπ. δραστηριοτήτων»

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 929 φορές
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας για «Έξοδα πολιτιστικών - κοιν.- αθλητ.- κλπ. δραστηριοτήτων», σύμφωνα με την αριθ. 4/2017 μελέτη ποσού 58.155,02€ (με ΦΠΑ) & 46.899,21€ (χωρίς ΦΠΑ).
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου λήγει την 11π.μ. ώρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού η οποία είναι 16-02-2017 προθεσμία για την παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 15-02-2017 ημέρα και ώρα 14:00 μ.μ.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα προμηθειών του Δήμου Σερρών, αρμόδιος υπάλληλος Μέλλιου Παναγιώτα-Ανίτα Τηλέφ 2321350114-110.
Συνημμένα αρχεία:

kdvmehealth2serres100

Powered by 300x150 tranparent