Προμήθεια φαρμάκων και ειδών για το Κυνοκομείο

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 916 φορές
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και  με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει την τιμή  για την  προμήθεια φαρμάκων και ειδών για το  Κυνοκομείο του Δήμου Σερρών  προϋπολογισμού 35.558,17€  με  Φ.Π.Α.
Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προμήθεια κλιματιστικών »
Powered by 300x150 tranparent