Προμήθεια ψηφιακής μηχανής γραμματοσήμανσης

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1030 φορές
Ο Δήμος μας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί για την προμήθεια ψηφιακής μηχανής γραμματοσήμανσης - συνδρομή επιθεώρησης για τις ανάγκες του Δήμου, του έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 158/2017 ΑΟΕ και με την 12/2017 Μελέτη του τμήματος Προμηθειών, συνολικής δαπάνης 2.145,20€ με Φ.Π.Α., καλεί τους ενδιαφερομένους να αποστείλουν σχετική προσφορά που θα κατατείθεται στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τις αριθ. 12/2017 μελέτης, μέχρι 05-04-2017.
Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent