Προμήθεια υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1100 φορές
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει σύντομο διαγωνισμό για την προμήθεια μιας καινούργιας υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος χωρητικότητας 16 κ.μ.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί από ιδίους πόρους του Δήμου και ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 39.990,00€ με ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών Κων/νου Καραμανλή 1 στην αίθουσα συνεδριάσεων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού στις 26 Απριλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών στις 10π.μ. και ώρα λήξης στις 11π.μ. και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών, αρμόδια υπάλληλος Μαζαράκη Αναστασία τηλέφ 2321350114-110.
Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Συντήρηση κοιμητηρίων Δήμου Σερρών »
Powered by 300x150 tranparent