Επέκταση αύλειου χώρου 18ου Δημοτικού Σχολείου, στο Ο .Π. 341

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1163 φορές

Ο Δήμος Σερρών, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 18ου Δ.Σ. ΣΤΟ Ο.Π. 341», με προϋπολογισμό 160.000,00€, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30/5/2017 ημέρα Tρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών (Δημαρχείο Σερρών, Κων. Καραμανλή 1 – 62100 – Σέρρες) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.

 

Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent