Προμήθεια ειδών γραφείου και καθαριότητας

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1035 φορές
Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών γραφείου και ειδών καθαριότητας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών", συνολικής δαπάνης 6.736,33 € (με ΦΠΑ).
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά ανοιχτή μέχρι τις 22/5/2017.
Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent