Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σερρών έτους 2017

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1057 φορές
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάθεση του έργου : «Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σερρών έτους 2017» (cpv 45200000-9) με προϋπολογισμό 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66, 71 και 117 του Ν. 4412/16.
Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Μίσθωση ακινήτου από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α »
Powered by 300x150 tranparent