Προμήθεια ειδών τεχνολογίας και πληροφορικής

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1050 φορές
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει την τιμή προσφορά που θα δοθεί συνολικά για όλα τα είδη,αλλά η τιμή θα προσδιορίζεται κατά είδος σύμφωνα με το τιμολόγιο της μελέτης για την προμήθεια ειδών τεχνολογίας και πληροφορικής προϋπολογισμού 28.029,00€ χωρίς Φ.Π.Α & 34.755,96 € με ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1, στις 11 Ιουλίου ημέρα Τρίτη έτους 2017.
Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

 

Διευκρίνιση (03/07/2017)

Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent