Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων…
  • Ιουλ 29, 2022
  • Από το
  • Διαβάστηκε 407 φορές

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Σερρών

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση…
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση…
  • Ιουλ 19, 2022
  • Από το
  • Διαβάστηκε 309 φορές

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 471/2022 απόφασης της Ο.Ε.

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Τροποποιείται με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η υπ' αριθμ.…
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Ο.Π.Α.K.Π.Α.» του Δήμου Σερρών έχοντας…
Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων…
«Η Αναθέτουσα Αρχή (Δήμος Σερρών) μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής…
  • Ιουν 28, 2022
  • Από το
  • Διαβάστηκε 321 φορές

Προμήθεια επίπλων γραφείου και λοιπού εξοπλισμού

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων…
Powered by 300x150 tranparent