Διαγωνισμοί

 • Ιουν 28, 2017
 • Από το
 • Διαβάστηκε 1036 φορές

Προμήθεια ειδών τεχνολογίας και πληροφορικής

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και…
Ο Δήμος μας στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί…
 • Ιουν 20, 2017
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 1116 φορές

Προμήθεια εμφακελωτή

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Ο Δήμος μας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί…
 • Ιουν 16, 2017
 • Από το
 • Διαβάστηκε 1222 φορές

Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2017

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του…
Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου…
 • Ιουν 06, 2017
 • Από το
 • Διαβάστηκε 1090 φορές

Προμήθεια φαρμάκων και ειδών για το κυνοκομείο

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει για την προμήθεια φαρμάκων…
 • Ιουν 02, 2017
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 1131 φορές

Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «προμήθειας τροφίμων και…
 • Μάι 26, 2017
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 991 φορές

Μίσθωση ακινήτου από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Δημοπρασία επαναληπτική μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από…
 • Μάι 25, 2017
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 1122 φορές

Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σερρών έτους 2017

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την…
 • Μάι 23, 2017
 • Από το
 • Διαβάστηκε 1083 φορές

Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού…
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών  για…
 • Μάι 16, 2017
 • Από το
 • Διαβάστηκε 1087 φορές

Προμήθεια ειδών γραφείου και καθαριότητας

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών γραφείου…
Powered by 300x150 tranparent