Διαγωνισμοί

 • Ιουλ 03, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 452 φορές

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας…
 • Ιουν 23, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 485 φορές

Αντικεραυνική προστασία σχολικών κτηρίων Δήμου Σερρών

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου…
Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου…
 • Ιουν 23, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 477 φορές

Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2020

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου…
 • Ιουν 15, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 409 φορές

Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας «φαρμακευτικού και υγειονομικού…
 • Ιουν 04, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 454 φορές

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Ο Δήμος Σερρών, σύμφωνα με την με αριθμ. 183/2020 απόφαση…
 • Μάι 20, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 545 φορές

Ανόρυξη γεώτρησης στο κολυμβητήριο Σερρών

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του…
Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές…
Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια γραφικής…
Διευκρινίζουμε πως στο άρθρο 1.6 της διακήρυξης, με τίτλο «Δημοσιότητα»…
 • Μάι 07, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 601 φορές

Εργασίες Οδοστρωσίας – Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2020

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση…
 • Μάι 07, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 559 φορές

Συντήρηση οδικού δικτύου έτους 2020-21

Στην Κατηγορία Διαγωνισμοί
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση…