Τελικοί πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων για την πλήρωση 58 θέσεων Πλήρους Απασχόλησης και 22 θέσεων Μερικής Απασχόλησης Καθαριστών/στριών στις Σχολικές Μονάδες

Διαβάστηκε 1012 φορές