Συνεδριάσεις Δημ. Κοινοτήτων

 • Σεπ 15, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 343 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2020   ΠΕΡΙΛΗΨΗ: “Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο…
 • Σεπ 15, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 349 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2020   ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ανταλλαγής ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου…
 • Αυγ 24, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 561 φορές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ για 26-8-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 …
 • Αυγ 10, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 366 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα…
 • Αυγ 10, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 340 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα…
 • Αυγ 10, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 321 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα…
 • Αυγ 10, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 285 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης - ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑιΔΟΤΟΠΟΥ -…
 • Αυγ 10, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 250 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα…
 • Αυγ 10, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 236 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 26 /2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: “Πρόταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο…
 • Αυγ 10, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 215 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 /2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: “Τροποποίηση της αριθ. 791/2018 κανονιστικής απόφασης…
 • Αυγ 10, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 212 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: “Χορήγηση προέγκρισης και λειτουργίας ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΔΟΤΟΠΟΥ στην…
 • Αυγ 10, 2020
 • Από τον
 • Διαβάστηκε 188 φορές

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση προέγκρισης και λειτουργίας ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΔΟΤΟΠΟΥ στην…