Απόφαση 68/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σερρών

Διαβάστηκε 289 φορές
Α Π Ο Φ Α Σ Η 68/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για εξέταση αιτήματος “Περί θανάτωσης ή μη δένδρων, ευθύνης του Δήμου Σερρών”.
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 15-6-16 »