Απόφαση 70/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σερρών

Διαβάστηκε 371 φορές
Α Π Ο Φ Α Σ Η 70 /2020


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση σχετικά με την “Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθμ. 346 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Λευκώνα για την λειτουργία επιχείρησης κατασκευής ενδιαιτήματος σκύλων”
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 20-9-2016 »