ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστηκε 308 φορές
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 7 / 2020
Γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με “Πρόταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου “Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2019-2020”.
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ »