ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 7-9-2022

Διαβάστηκε 131 φορές
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Σέρρες 06 Σεπτεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                                     Αρ. Πρωτ.: οικ.29895
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Π Ρ Ο Σ
1)Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών
2) Προέδρους Κοινοτήτων :
Σερρών & Χριστός
Έδρες τους

Μετά την ματαίωση της 47ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής , ύστερα από την αριθμ.οικ.29537/02-09-2022 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα συνεδρίαση την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00, στην πρώην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου , με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην ημερήσια διάταξη της προηγούμενης πρόσκλησης.
Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ Α' 87, αν κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, αρμόδιο πλέον να αποφασίσει για τα προς συζήτηση θέματα θα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για »
Powered by 300x150 tranparent