Συνεδριάσεις Δημ. Επιτροπών

Α Π Ο Φ Α Σ Η 72 /2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:…
Α Π Ο Φ Α Σ Η 71 /2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:…
Α Π Ο Φ Α Σ Η 70 /2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:…
Α Π Ο Φ Α Σ Η 69/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: “Τροποποίηση…
Α Π Ο Φ Α Σ Η 68/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση…
Α Π Ο Φ Α Σ Η 67/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμoδότηση…
Α Π Ο Φ Α Σ Η 66 /2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:…
3-2020  θεμα ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ
  2-2020 θεμα  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 …
Powered by 300x150 tranparent