ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 30-10-19 (ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Διαβάστηκε 382 φορές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Σέρρες 24 Οκτωβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                            Αρ. Πρόσκλ.: 16
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα
3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών
Έδρες τους

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I», καθώς και αυτές του άρθρου 163 του Ν. 3463.2006 (ΦΕΚ 114 ΤΑ) "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων", σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 30 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 13-11-19 »