ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 13-11-19

Διαβάστηκε 362 φορές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Σέρρες 7 Νοεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                    Αρ. Πρόσκλ.: 18
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών
Έδρες τους


Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 74 και 189 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I», καθώς και αυτές του άρθρου 159 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 ΤΑ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 18-12-19 »