Λογοδοσίας Δημάρχου έτους 2018

Διαβάστηκε 951 φορές
 

Σέρρες, 20 Ιανουαρίου 2020

 
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΤΡΟ ΑΓΓΕΛΙΔΗ
 Κυρίες και κύριοι,

Η δημοτική μας αρχή και κατά το έτος 2018 εργάστηκε σκληρά, έχοντας ως οδηγό το προεκλογικό της πρόγραμμα και τις 16 (δεκαέξι) προτεραιότητες και δεσμεύσεις της, ώστε να είναι συνεπής στους Σερραίους δημότες και να παράγει έργο ωφέλιμο για το Δήμο και τους κατοίκους της. Ας πάρουμε όμως μία-μία τις 16 προτεραιότητες που θέσαμε προεκλογικά στους Σερραίους δημότες και να δούμε τι κάναμε μέσα στο έτος 2018 γι’ αυτές.

1η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

 

Στην πρώτη προτεραιότητά μας που είχε τίτλο «Περιβάλλον – Ενέργεια–Αναπλάσεις» είχαμε δεσμευτεί να υλοποιήσουμε τα εξής έργα:

 • Βιοκλιματικές αναπλάσεις (προϋπολογισμού 3.800.000 €)
 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια: κολυμβητήριο, κλειστό γυμναστήριο, Δημαρχείο (προϋπολογισμού 600.000 €)
 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 20ο Δημοτικό Σχολείο (προϋπολογισμού 200.000 ύ 200.000 ) και στο 5ο Δημοτικό Σχολείο (προϋπ. 460.000 €)
 • Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Σκουτάρεως – Μητρούση (προϋπολ. 11.000.000 €)
 • Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Σιγής (προϋπολ. 2.280.000 €)
 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Λύκειο Προβατά (προϋπολ. 400.000 €)
 • Πρότυπη πράσινη αγροκτηνοτροφική κοινότητα Ελαιώνα (προϋπολ. 495.000 €)

Πράγματι και κατά τη διάρκεια του έτους 2018:

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 5ο Δημοτικό Σχολείο, ο Δήμος Σερρών βραβεύτηκε με το Β΄ βραβείο στο θεσμό «ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» (Best Awards City).
Στην πρώτη προτεραιότητά μας δεσμευτήκαμε να διεκδικήσουμε και να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις μέσω προγραμμάτων για την υλοποίηση έργων στο Δήμο και τη ΔΕΥΑΣ.

Πράγματι και κατά τη διάρκεια του έτους 2018 Δήμος και ΔΕΥΑΣ εντάχθηκαν σε προγράμματα, όπως επίσης κατέθεσαν προτάσεις για ένταξη και σε άλλα προγράμματα οι οποίες προτάσεις και εγκρίθηκαν το έτος 2019.

Ο Δήμος Σερρών και η ΔΕΥΑΣ στη δημαρχιακή θητεία 2014 – 2019 εντάχθηκαν συνολικά σε 33 (τριάντα τρία) προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 43.871.170 €.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Σερρών εντάχθηκε σε 24 (είκοσι τέσσερα) προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 22.162.335 € και η ΔΕΥΑΣ σε 9 (εννέα) προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 21.708.835 €.

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ:       24 προγράμματα προϋπολ. 22.162.335 €

ΔΕΥΑΣ:                           9 προγράμματα προϋπολ. 21.708.835 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      33 προγράμματα προϋπολ. 43.871.170 €

Παραθέτω αναλυτικό πίνακα με τα έργα, προμήθειες και δράσεις που εντάχθηκαν ο Δήμος και η ΔΕΥΑΣ κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής θητείας 2014 – 2019.

Α) ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

1) Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών προϋπολ. 413.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία».

2) Δομή παροχής Βασικών Αγαθών: «Παροχή Συσσιτίου, Κοι-νωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 341.640 €.

3) Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Σερρών προϋπολ. 60.000 € από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

4) Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών παράρτημα ΡΟΜΑ προϋπολ. 1.276.838 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014 – 2020 (Αυτό το πρόγραμμα έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για πέντε χρόνια).

5) Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών προϋπ. 300.000 € από το Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020.

6) Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο κολυμβητήριο προϋπολ. 64.000 € από το Υφυπουργείο Αθλητισμού.

7) Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο κλειστό γυμναστήριο της κοιλάδας Αγ. Αναργύρων και στο Εθνικό στάδιο προϋπολογισμού 70.000 € από το Υφυπουργείο Αθλητισμού.

8) Πρόγραμμα «Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» προϋπολογισμού 4.700.000 €

9) Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια – 3FM (δηλ. παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Λύκειο Προβατά, προϋπολ. 396.840 € στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟ-ΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020.

10) «Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή – Cultural Dipole» (Δηλ. δημιουργία πινακοθήκης) «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ» προϋπολογισμού 683.996 € στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020.

11) «Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτιρίων προς άρση επικινδυνότητας στο Δήμο Σερρών» προϋπολ. 420.900 € από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

12) «Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων» με το ακρωνύμιο “Green Crew” προϋπολ. 129.628,30 € στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020.

13) «Προμήθεια  μηχανημάτων έργου του Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 235.000 € και συγκεκριμένα για την αγορά ενός σαρώθρου και ενός εκσκαφέα – φορτωτή από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

14) «Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή» προϋπολ. 495.146 € από το πρόγραμμα INTERREG IPA ΕΛΛΑΔΑ – FYROM 2014 -2020.

15) Ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών σχολείων 9ο και 12ο προϋπολογισμού 998.000 €, από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

16) Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Σερρών από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» προϋπολ. 249.000 €.

17) Προμήθεια – εγκατάσταση προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα στίβου δημοτικού σταδίου Σερρών προϋπολ. 507.780 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

18) Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου κοιλάδας Αγίων Αναργύρων προϋπολ. 1.979.515,70 €, από το Υπουργείο Οικονομίας – Ανάπτυξης.

19) Επιχορήγηση παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του ΟΠΑΚΠΑ με 580.000 € από το Υπουργείο Εσωτερικών.

20) Ολοκλήρωση κλειστού κολυμβητηρίου αθλητικού πάρκου Ομόνοιας προϋπολ. 5.580.000 € από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

21) Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου πόλης Σερρών προϋπολ. 1.822.000 € από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

22) Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στους οικισμούς Αγίου Ραφαήλ και Φλωρίνης Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 2.1652 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

23) Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» προϋπολογισμού 767.400 € (Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε και έγινε η αποδοχή της χρηματοδότησης τον Αύγουστο 2019. Η νέα δημοτική αρχή είπε ότι αυτή θα επιλέξει τα έργα στα οποία θα διατεθούν τα χρήματα).

24) Κατασκευή νέου γηπέδου τένις προϋπολ. 70.000 € από το Υφυπουργείο Αθλητισμού.

Σύνολο: 22.162.335 €

Από το παραπάνω σύνολο των 24 (είκοσι τεσσάρων) ενταγμένων έργων στο Δήμο Σερρών σε προγράμματα κατά τη δημαρχιακή θητεία 2014-2019 συνολικού προϋπολογισμού 22.162.335 € υλοποιήθηκαν 7 (επτά) έργα προϋπολογισμού 2.525.478 € και συγκεκριμένα από τα προαναφερόμενα έργα, τα έργα:

1) Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών προϋπολ. 413.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία».

2) Δομή παροχής Βασικών Αγαθών: «Παροχή Συσσιτίου, Κοι-νωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 341.640 €.

3) Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Σερρών προϋπολ. 60.000 € από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

4) Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών παράρτημα ΡΟΜΑ προϋπολ. 1.276.838 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014 – 2020 (Αυτό το πρόγραμμα έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για πέντε χρόνια).

5) Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών προϋπ. 300.000 € από το Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020.

6) Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο κολυμβητήριο προϋπολ. 64.000 € από το Υφυπουργείο Αθλητισμού.

7) Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο κλειστό γυμναστήριο της κοιλάδας Αγ. Αναργύρων και στο Εθνικό στάδιο προϋπολογισμού 70.000 € από το Υφυπουργείο Αθλητισμού.

Ενώ είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν στην τρέχουσα δημαρχιακή θητεία 2019-2023 17 (δεκαεπτά) έργα συνολικού προϋπολογισμού 19.636.857 € και συγκεκριμένα από τα προαναφερόμενα έργα,

1) Πρόγραμμα «Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» προϋπολογισμού 4.700.000 €

2) Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια – 3FM (δηλ. παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Λύκειο Προβατά, προϋπολ. 396.840 € στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020.

3) «Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή – Cultural Dipole» (Δηλ. δημιουργία πινακοθήκης) «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ» προϋπολογισμού 683.996 € στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020.

4) «Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτιρίων προς άρση επικινδυνότητας στο Δήμο Σερρών» προϋπολ. 420.900 € από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

5) «Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων» με το ακρωνύμιο “Green Crew” προϋπολ. 129.628,30 € στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020.

6) «Προμήθεια  μηχανημάτων έργου του Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 235.000 € και συγκεκριμένα για την αγορά ενός σαρώθρου και ενός εκσκαφέα – φορτωτή από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

7) «Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή» προϋπολ. 495.146 € από το πρόγραμμα INTERREG IPA ΕΛΛΑΔΑ – FYROM 2014 -2020.

8) Ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών σχολείων 9ο και 12ο προϋπολογισμού 998.000 €, από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

9) Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Σερρών από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» προϋπολ. 249.000 €.

10) Προμήθεια – εγκατάσταση προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα στίβου δημοτικού σταδίου Σερρών προϋπολ. 507.780 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

11) Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου κοιλάδας Αγίων Αναργύρων προϋπολ. 1.979.515,70 €, από το Υπουργείο Οικονομίας – Ανάπτυξης.

12) Επιχορήγηση παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του ΟΠΑΚΠΑ με 580.000 € από το Υπουργείο Εσωτερικών.

13) Ολοκλήρωση κλειστού κολυμβητηρίου αθλητικού πάρκου Ομόνοιας προϋπολ. 5.580.000 € από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

14) Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου πόλης Σερρών προϋπολ. 1.822.000 € από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματι-κότητα και Καινοτομία» Του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

15) Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στους οικισμούς Αγίου Ραφαήλ και Φλωρίνης Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 2.1652 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

16) Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» προϋπολογισμού 767.400 € (Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε και έγινε η αποδοχή της χρηματοδότησης τον Αύγουστο 2019. Η νέα δημοτική αρχή είπε ότι αυτή θα επιλέξει τα έργα στα οποία θα διατεθούν τα χρήματα).

17) Κατασκευή νέου γηπέδου τένις προϋπολ. 70.000 € από το Υφυπουργείο Αθλητισμού.

Β) ΔΕΥΑΣ

1) Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και ειδικότερα α) εργασίες ενιαίας διαχείρισης εσωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Προβατά, Μονοκκλησιάς, Α. Καμήλας και Μητρούση Σερρών, προϋπολ.1.000.000 € (ανόρυξη γεώτρησης Μονοκκλησιάς) και β) κατασκευή νέων δεξαμενών και αγωγών νερού στο Δήμο Σερρών συνολικού προϋπολογισμού 1.456.532,53 € από ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

2) «Κατασκευή διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών» προϋπολ. 5.885.000 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

3) «Υποδομές βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και δεξαμενών διευρυμένου Δήμου Σερρών για διασφάλιση της ποιότητας και ποσότητας πόσιμου νερού» για τις κοινότητες Προβατά, Μονοκκλησιά, Α. Καμήλα, Μητρούση, προϋπολ. 1.880.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.  (Κατασκευή δεξαμενής νερού στην Α. Καμήλα).

4) Εκπόνηση μελετών με τίτλο «Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων και ανάπτυξη υποδομών ΔΕΥΑΣ» προϋπολ. 237.303,65 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

5) Ένταξη της ΔΕΥΑΣ στο πρόγραμμα Λειψυδρίας του Υπουργείου Εσωτερικών προϋπολ. 200.000 € για την ανόρυξη γεώτρησης στο Κωνσταντινάτο και επιπλέον γεώτρησης στην Αναγέννηση, όπως επίσης και ανακατασκευή σε τρεις υδατόπυργους και αντλιοστάσια στο Σκούταρι, Κωνσταντινάτο και Αναγέννηση.

6) «Εργασίες αναβάθμισης εξωτερικού υδραγωγείου και κατασκευής σταθμών τηλεελέγχου – χειρισμού στις κοινότητες του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών», προϋπολ. 2.591.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΜΟΔΗΜΟΣ.

7) «Ολοκλήρωση υποδομών αποχέτευσης ΔΕΥΑ Σερρών για: α) Αποχετευτικά δίκτυα για τη μέθοδο δικτύων κενού κοινότητας Κάτω Καμήλας προϋπολ. 2.880.000 €, β) Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού, αντλιοστασίου ακαθάρτων Νοσοκομείου και δικτύων ΑΠΧ στον οικισμό Αγ. Ιωάννης Σερρών, προϋπολ. 1.080.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

8) Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή Σιγής της πόλης των Σερρών προϋπολ. 4.309.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

9) Μείωση ποσοστού μη ανταποδοτικού νερού και συσχέτιση δείκτη διαρροών υποδομών (ILI) με τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομέτρων στη ΔΕΥΑΣ προϋπολογισμού 230.000 € (ΑΝΕΣΕΡ).

                                                          ΣΥΝΟΛΟ: 21.708.835 €

Τα παραπάνω ενταγμένα έργα της ΔΕΥΑΣ στη δημαρχιακή θητεία 2014-2019 συνολικού προϋπολογισμού 21.708.835 € είναι όλα σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν στην τρέχουσα δημαρχιακή θητεία 2019-2023.

Δηλαδή στην τρέχουσα δημαρχιακή θητεία 2019-2023 είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν έργα ενταγμένα από τη δημαρχιακή θητεία 2014-2019 συνολικού προϋπολογισμού 41.345.692 €. Είναι σε εξέλιξη στο Δήμο Σερρών έργα ύψους 19.636.857 € και στη ΔΕΥΑΣ έργα ύψους 21.708.835 €.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 2019 – 2023

Α) ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

1) Πρόγραμμα «Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» προϋπολογισμού 4.700.000 €

2) Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια – 3FM (δηλ. παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Λύκειο Προβατά, προϋπολ. 396.840 € στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟ-ΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020.

3) «Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή – Cultural Dipole» (Δηλ. δημιουργία πινακοθήκης) «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ» προϋπολογισμού 683.996 € στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020.

4) «Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτιρίων προς άρση επικινδυνότητας στο Δήμο Σερρών» προϋπολ. 420.900 € από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

5) «Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων» με το ακρωνύμιο “Green Crew” προϋπολ. 129.628,30 € στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020.

6) «Προμήθεια  μηχανημάτων έργου του Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 235.000 € και συγκεκριμένα για την αγορά ενός σαρώθρου και ενός εκσκαφέα – φορτωτή από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

7) «Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή» προϋπολ. 495.146 € από το πρόγραμμα INTERREG IPA ΕΛΛΑΔΑ – FYROM 2014 -2020.

8) Ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών σχολείων 9ο και 12ο προϋπολογισμού 998.000 €, από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

9) Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Σερρών από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» προϋπολ. 249.000 €.

10) Προμήθεια – εγκατάσταση προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα στίβου δημοτικού σταδίου Σερρών προϋπολ. 507.780 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

11) Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου κοιλάδας Αγίων Αναργύρων προϋπολ. 1.979.515,70 €, από το Υπουργείο Οικονομίας – Ανάπτυξης.

12) Επιχορήγηση παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του ΟΠΑΚΠΑ με 580.000 € από το Υπουργείο Εσωτερικών.

13) Ολοκλήρωση κλειστού κολυμβητηρίου αθλητικού πάρκου Ομόνοιας προϋπολ. 5.580.000 € από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

14) Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου πόλης Σερρών προϋπολ. 1.822.000 € από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

15) Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στους οικισμούς Αγίου Ραφαήλ και Φλωρίνης Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 2.1652 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

16) Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» προϋπολογισμού 767.400 € (Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε και έγινε η αποδοχή της χρηματοδότησης τον Αύγουστο 2019. Η νέα δημοτική αρχή είπε ότι αυτή θα επιλέξει τα έργα στα οποία θα διατεθούν τα χρήματα).

17) Κατασκευή νέου γηπέδου τένις προϋπολ. 70.000 € από το Υφυπουργείο Αθλητισμού.

                                                                   ΣΥΝΟΛΟ: 19.636.857 €

Β) ΔΕΥΑΣ

1) Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και ειδικότερα α) εργασίες ενιαίας διαχείρισης εσωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Προβατά, Μονοκκλησιάς, Α. Καμήλας και Μητρούση Σερρών, προϋπολ.1.000.000 € (ανόρυξη γεώτρησης Μονοκκλησιάς) και β) κατασκευή νέων δεξαμενών και αγωγών νερού στο Δήμο Σερρών συνολικού προϋπολογισμού 1.456.532,53 € από ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

2) «Κατασκευή διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών» προϋπολ. 5.885.000 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

3) «Υποδομές βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και δεξαμενών διευρυμένου Δήμου Σερρών για διασφάλιση της ποιότητας και ποσότητας πόσιμου νερού» για τις κοινότητες Προβατά, Μονοκκλησιά, Α. Καμήλα, Μητρούση, προϋπολ. 1.880.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.  (Κατασκευή δεξαμενής νερού στην Α. Καμήλα).

4) Εκπόνηση μελετών με τίτλο «Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων και ανάπτυξη υποδομών ΔΕΥΑΣ» προϋπολ. 237.303,65 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

5) Ένταξη της ΔΕΥΑΣ στο πρόγραμμα Λειψυδρίας του Υπουργείου Εσωτερικών προϋπολ. 200.000 € για την ανόρυξη γεώτρησης στο Κωνσταντινάτο και επιπλέον γεώτρησης στην Αναγέννηση, όπως επίσης και ανακατασκευή σε τρεις υδατόπυργους και αντλιοστάσια στο Σκούταρι, Κωνσταντινάτο και Αναγέννηση.

6) «Εργασίες αναβάθμισης εξωτερικού υδραγωγείου και κατασκευής σταθμών τηλεελέγχου – χειρισμού στις κοινότητες του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών», προϋπολ. 2.591.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΜΟΔΗΜΟΣ.

7) «Ολοκλήρωση υποδομών αποχέτευσης ΔΕΥΑ Σερρών για: α) Αποχετευτικά δίκτυα για τη μέθοδο δικτύων κενού κοινότητας Κάτω Καμήλας προϋπολ. 2.880.000 €, β) Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού, αντλιοστασίου ακαθάρτων Νοσοκομείου και δικτύων ΑΠΧ στον οικισμό Αγ. Ιωάννης Σερρών, προϋπολ. 1.080.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

8) Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή Σιγής της πόλης των Σερρών προϋπολ. 4.309.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

9) Μείωση ποσοστού μη ανταποδοτικού νερού και συσχέτιση δείκτη διαρροών υποδομών (ILI) με τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομέτρων στη ΔΕΥΑΣ προϋπολογισμού 230.000 € (ΑΝΕΣΕΡ).

                                                                   ΣΥΝΟΛΟ: 21.708.835 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      Α) ΔΗΜΟΣ:                  19.636.857 €

                                      Β) ΔΕΥΑΣ:                   21.708.835 €

                                                                             41.345.692 €
2η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Δεύτερη προτεραιότητά μας ήταν ο στόχος για αναπτυξιακή πορεία του αυτοκινητοδρομίου.

Πράγματι το αυτοκινητοδρόμιο βρίσκεται σε συνεχή ανοδική πορεία.

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του έτους 2018 ήταν 394.704,81 € (στο τέλος του έτους 2010 ήταν 289.354 €). Αυτή τη στιγμή το αυτοκινητοδρόμιο εξόφλησε όλα τα χρέη του και κατά το έτος 2018 είχε κέρδη χρήσης 54.797,80 € (το 2010 τα κέρδη χρήσης ήταν 12.251 €).

Άλλωστε λόγω αυτής της συγκεκριμένης οικονομικής δυνατότητας που έχει τώρα το αυτοκινητοδρόμιο, με δικά του χρήματα κατασκεύασε την πίστα DRAGSTER ύψους 34.000 €.

Το 2018 ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης και ο πρόεδρος του αυτοκινητοδρομίου Βασίλης Παπαβασιλείου βράβευσαν σε ειδική τελετή τον ιδρυτή του αυτοκινητοδρομίου πρώην Δήμαρχο Ιωάννη Βλάχο και τον αρμόδιο για το έργο αντιδήμαρχο Δημήτριο Σωτηριάδη.

Στόχος μας είναι το αυτοκινητοδρόμιο να αναβαθμίζεται συνεχώς και να γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό για να κρατήσει και να αυξήσει τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, διότι ετοιμάζουν να κατασκευάσουν αυτοκινητοδρόμια και οι γειτονικές μας χώρες, όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Για τον λόγο αυτό ετοιμάσαμε μελέτη για την αναβάθμιση της πίστας του αυτοκινητοδρομίου, σύμφωνα με τις τελευταίες διεθνείς προδιαγραφές, για να γίνει το αυτοκινητοδρόμιο πιο ανταγωνιστικό και πιο ελκυστικό, κάτι το οποίο προτείνουν και επιθυμούν όλοι οι αγωνιζόμενοι και φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το έτος 2018 ξεκίνησαν οι διαδικασίες διαγωνισμού για το έργο του εκσυγχρονισμού του αυτοκινητοδρομίου, προϋπολογισμού 450.000 € και όπως είναι γνωστό αναδείχθηκε εργολάβος στις 29-08-2019.
3η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Τρίτη προτεραιότητά μας ήταν η Ύδρευση – Αποχέτευση και η υλοποίηση έργων ύδρευσης – αποχέτευσης κυρίως μέσω προγραμμάτων.

Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου Σκουτάρεως – Μητρουσίου (προϋπολ. 11.000.000 ευρώ)

και του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Σιγής (προϋπολ. 2.200.000 €), δώσαμε οριστική λύση στο πρόβλημα της ποιότητας και ποσότητας νερού στην κοινότητα Μητρούση, ένα πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους της κοινότητας αυτής εδώ και χρόνια, με την ανόρυξη γεώτρησης στη Μονοκκλησιά με το έργο με τίτλο «Εργασίες Ενιαίας διαχείρισης των εξωτερικών υδραγωγείων των κοινοτήτων Μητρούση – Α. Καμήλας – Μονοκκλησιάς – Προβατά» προϋπολ. 1.700.000 €. Το έργο αυτό το εγκαινιάσαμε στις 19 Μαρτίου 2018. Με το έργο αυτό δεν θα έχουν πρόβλημα λειψυδρίας για τις επόμενες δεκαετίες όχι μόνο το Μητρούση, αλλά και οι κοινότητες Α. Καμήλα – Μονοκκλησιά – Προβατά.

Καθαρίσαμε την περιφερειακή τάφρο στον Προβατά

και ολοκληρώσαμε το έτος 2018 την αντικατάσταση σωλήνων αμιάντου στο δίκτυο ύδρευσης. Έτσι στην κοινότητα Προβατά αντικαταστήσαμε 2.600 μέτρα σωλήνων αμιάντου στο δίκτυο ύδρευσης.

Στις 18 Οκτωβρίου 2018 ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία η νέα γεώτρηση νερού ύψους 50.000 € στο Κωνσταντινάτο για να μην έχει πρόβλημα ποιότητας και ποσότητας νερού το χωριό.

Καθαρίσαμε την τάφρο Α. Καμήλας, η οποία λειτουργεί αποστραγγιστικά, δέχεται τα όμβρια και βοηθά τις βάνες καθαρισμού του δικτύου ύδρευσης. Ήταν μία παρέμβαση που οι κάτοικοι του χωριού την περίμεναν χρόνια.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2018 η ΔΕΥΑΣ εντάχθηκε σε προγράμματα, όπως επίσης κατέθεσε προτάσεις για ένταξη και σε άλλα προγράμματα, οι οποίες προτάσεις εγκρίθηκαν το έτος 2019, συνολικού ύψους 20.518.000 €, από οκτώ προτάσεις.

Μεταξύ αυτών και το αποχετευτικό δίκτυο Κάτω Καμήλας προϋπολογισμού 2.880.000 €, αλλά και για όλες τις κοινότητες του Δήμου Σερρών θα γίνει το έργο «Εργασίες αναβάθμισης εξωτερικού υδραγωγείου και κατασκευής σταθμών τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού στις κοινότητες του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών» προϋπολογ. 2.591.000 €.

Παραθέτω αναλυτικό πίνακα με τα έργα που εντάχθηκε σε προγράμματα η ΔΕΥΑΣ, κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής θητείας 2014-2019, τα οποία είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν στην τρέχουσα δημαρχιακή θητεία 2019-2023.

1) Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και ειδικότερα α) εργασίες ενιαίας διαχείρισης εσωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Προβατά, Μονοκκλησιάς, Α. Καμήλας και Μητρούση Σερρών, προϋπολ.1.000.000 € (ανόρυξη γεώτρησης Μονοκκλησιάς) και β) κατασκευή νέων δεξαμενών και αγωγών νερού στο Δήμο Σερρών συνολικού προϋπολογισμού 1.456.532,53 € από ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

2) «Κατασκευή διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών» προϋπολ. 5.885.000 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

3) «Υποδομές βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και δεξαμενών διευρυμένου Δήμου Σερρών για διασφάλιση της ποιότητας και ποσότητας πόσιμου νερού» για τις κοινότητες Προβατά, Μονοκκλησιά, Α. Καμήλα, Μητρούση, προϋπολ. 1.880.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.  (Κατασκευή δεξαμενής νερού στην Α. Καμήλα).

4) Εκπόνηση μελετών με τίτλο «Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων και ανάπτυξη υποδομών ΔΕΥΑΣ» προϋπολ. 237.303,65 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

5) Ένταξη της ΔΕΥΑΣ στο πρόγραμμα Λειψυδρίας του Υπουργείου Εσωτερικών προϋπολ. 200.000 € για την ανόρυξη γεώτρησης στο Κωνσταντινάτο και επιπλέον γεώτρησης στην Αναγέννηση, όπως επίσης και ανακατασκευή σε τρεις υδατόπυργους και αντλιοστάσια στο Σκούταρι, Κωνσταντινάτο και Αναγέννηση.

6) «Εργασίες αναβάθμισης εξωτερικού υδραγωγείου και κατασκευής σταθμών τηλεελέγχου – χειρισμού στις κοινότητες του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών», προϋπολ. 2.591.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΜΟΔΗΜΟΣ.

7) «Ολοκλήρωση υποδομών αποχέτευσης ΔΕΥΑ Σερρών για: α) Αποχετευτικά δίκτυα για τη μέθοδο δικτύων κενού κοινότητας Κάτω Καμήλας προϋπολ. 2.880.000 €, β) Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού, αντλιοστασίου ακαθάρτων Νοσοκομείου και δικτύων ΑΠΧ στον οικισμό Αγ. Ιωάννης Σερρών, προϋπολ. 1.080.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

8) Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή Σιγής της πόλης των Σερρών προϋπολ. 4.309.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

9) Μείωση ποσοστού μη ανταποδοτικού νερού και συσχέτιση δείκτη διαρροών υποδομών (ILI) με τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομέτρων στη ΔΕΥΑΣ προϋπολογισμού 230.000 € (ΑΝΕΣΕΡ).

                                                                   ΣΥΝΟΛΟ: 21.708.835 €

Ολοκληρώσαμε και είναι έτοιμες οι μελέτες για αποχετευτικά δίκτυα στις κοινότητες Κουβούκλιο, Α. Καμήλα, Μονοκκλησιά, Προβατά, Κ. Δένδρα, Ελαιώνας, Ξηρότοπος, Μετόχι και μελέτη για την ενιαία διαχείριση υδραγωγείων Σκουτάρεως – Κωνσταντινάτου – Αγ. Ελένης – Πεπονιάς, οι οποίες και θα κατατεθούν σε αντίστοιχα προγράμματα.

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ η μείωση του τιμολογίου του νερού από 01 Ιανουαρίου 2019 κατά 17% στο τιμολόγιο ύδρευσης και κατά 9,5% στο πάγιο τέλος. Μπορέσαμε να κάνουμε αυτήν τη μείωση διότι το 2017 άλλαξε ο νόμος και έδινε τη δυνατότητα στη ΔΕΥΑΣ να εισπράττει επιπλέον έσοδα με τα τιμολόγια νερού από τα Ν.Π.Δ.Δ. όπως είναι το Δημαρχείο, νοσοκομείο κ.λπ., διότι αυτά τα Ν.Π.Δ.Δ. θα πληρώνουμε πλέον τέλη στο τιμολόγιο νερού που δεν πλήρωναν μέχρι τώρα όπως: α) Ειδικό τέλος 80%, β) τέλος αποχέτευσης (90%).


4η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

 

Η τέταρτη προτεραιότητα έχει σχέση με την τοπική οικονομία – ανάπτυξη. Όπως έχουμε καταθέσει στο πρόγραμμά μας, ένας Δήμος μπορεί να βοηθήσει στον στόχο της ανάπτυξης και της τόνωσης της τοπικής οικονομίας με τους εξής τρόπους:

α) Με την αξιοποίηση προγραμμάτων, μέσω των οποίων θα υλοποιηθούν έργα και θα δουλέψουν οι πολίτες.

β) Με τη λειτουργία θεσμών πολιτιστικών, αθλητικών κ.λπ., με αποτέλεσμα την επίσκεψη πολιτών στο Δήμο Σερρών από διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού.

γ) Με τη συμμετοχή του Δήμου Σερρών σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού του εσωτερικού και εξωτερικού, με στόχο πάντα την ανάδειξη και προβολή των τουριστικών προορισμών, των τοπικών προϊόντων και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, για την προσέλκυση επισκεπτών – τουριστών.

δ) Με την υλοποίηση έργων και δράσεων που αναβαθμίζουν αισθητικά και λειτουργικά το Δήμο Σερρών και τον κάνουν πιο ελκυστικό.

Σχετικά με την αξιοποίηση των προγραμμάτων, ο Δήμος Σερρών και η ΔΕΥΑΣ στη δημαρχιακή θητεία 2011-2019 εντάχθηκαν σε 62 (εξήντα δύο) προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 70.117.766 € για την υλοποίηση έργων, προμηθειών και δράσεων.

Στη δημαρχιακή θητεία 2011-2014 ο Δήμος και η ΔΕΥΑΣ εντάχθηκαν σε 29 (είκοσι εννέα) προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 26.246.596 €. Συγκεκριμένα: ο Δήμος Σερρών εντάχθηκε σε 25 (είκοσι πέντε) προγράμματα ύψους 11.443.607 € και η ΔΕΥΑΣ σε 4 (τέσσερα) προγράμματα ύψος 14.802.989 €.

Στη δημαρχιακή θητεία 2014 – 2019 ο Δήμος Σερρών και η ΔΕΥΑΣ εντάχθηκαν σε 33 (τριάντα τρία) προγράμματα συνολικού προϋπολ. 43.871.170 €. Συγκεκριμένα ο Δήμος Σερρών εντάχθηκε σε 24 (είκοσι τέσσερα) προγράμματα προϋπολογισμού 22.162.335 € και η ΔΕΥΑΣ σε 9 (εννέα) προγράμματα προϋπολογισμού 21.708.835 €.

Παραθέτω αναλυτικά πίνακες με τα 62 (εξήντα δύο) προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 70.117.766 € που εγκρίθηκαν στο Δήμο και τη ΔΕΥΑΣ, ξεχωριστά κατά τις δημαρχιακές θητείες 2011-2014 και 2014-2019.

Ι. ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 2011 – 2014

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 2011-2014 Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

 • Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια Δημαρχείο, κολυμβητήριο, κλειστό γυμναστήριο κοιλάδας Αγ. Αναργύρων προϋπολ. 971.322 € από το Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης (ΕΠΑΝΙΙ)
 • Καινοτόμο Σύστημα Εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής Απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών προϋπολ. 147.000 € από το Ε.Π. ψηφιακή σύγκλιση (πρόσκληση 20.1)
 • Κοινωνικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Δήμου Σερρών προϋπολ. 207.600 € από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (πρόσκληση 20.1)
 • Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών προϋπολ. 443.500 € από το τοπικό πρόγραμμα Leader Νομού Σερρών.
 • Ενεργειακή αποδοτικότητα στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές (ENCLOSE) προϋπολ. 73.456 € από το πρόγραμμα INTERLLIGENT ENERGY FOR EUROPE (πρόσκληση 2011) πρόσκληση 1.12
 • Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Σερρών με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας προϋπολ. 424.073,69 € από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.
 • Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 20ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών προϋπολογισμού 181.318 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη πρόσκληση 1.12
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κινητικότητας (EASY – TRIP) προϋπολ. 73.455 € από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007 – 2013.
 • Αποκατάσταση ανενεργών ΧΑΔΑ του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών και προμήθεια εξοπλισμού προϋπολ. 230.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη πρόκληση 4.7.
 • Προμήθεια εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων Δήμου Σερρών προϋπολ. 360.786,06 € από το Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη.
 • Αυτοκίνητο για ΑΜΕΑ από ΟΠΑΠ προϋπολ.65.000 €
 • Απαλλοτριώσεις κεντρικού πάρκου προϋπολ. 2.000.000 € από το πράσινο ταμείο.
 • Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Σερρών προϋπολ. 50.000 € από το πρόγραμμα Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης
 • Δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Σερρών προϋπολ. 300.000 € από το Ε.Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ.
 • Πρόγραμμα καταπολέμησης φτώχειας προϋπολ. 816.000 € από το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Προώθηση της ανακύκλωσης απορριμμάτων στο Δήμο Σερρών προϋπολ. 301.000 € από το πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση» πράσινο ταμείο.
 • Συμμετοχή στο Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Σερρών προϋπολ. 7.811,40 € από το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού.
 • Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις περιο-χές των Σερρών και Konce προϋπολ. 223.700 € από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ–FYROM.
 • Ολοκλήρωση μελέτης «Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών» προϋπολ. 88.279,73 € από το πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» πράσινο ταμείο.
 • Ολοκλήρωση μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση και Πολεοδομική μελέτη Π.Ε. Αγ. Αντωνίου – Αγ. Παντελεήμονα Σερρών» προϋπολ. 35.036,46 € από το πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» πράσινο ταμείο.
 • Προώθηση του μαζικού αθλητισμού στη διασυνοριακή περιοχή των Δήμων Petrich και Δήμου Σερρών προϋπολ. 339.450 € από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.
 • Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών προϋπολ. 3.803.821,51 € από το ΕΠΠΕΡΑΑ (ΚΑΠΕ).
 • Ανάπτυξη προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Σερρών προϋπολ. 181.000 € από το πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση» πράσινο ταμείο
 • Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου υβριδικού συστήματος θέρμανσης νερού της κολυμβητικής δεξαμενής του ΕΕΕΕΚ Σερρών με χρήση ηλιακής ενέργειας και φυσικού αερίου προϋπολ. 50.000 € από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης.
 • Χώροι στάθμευσης στον αστικό χώρο προϋπολ. 70.000 € από το πρόγραμμα «Αστικής Αναζωογόνηση» πράσινο ταμείο.

ΣΥΝΟΛΟ: 11.443.607 €

Β) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 2011 – 2014 Η ΔΕΥΑΣ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1) Κατασκευή εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο Χιονοχώρι Σερρών Promotion of the Vlachs cultural heritage in the regions of Serres an kince  προϋπολογισμού 943.902 € από το πρόγραμμα INTERREG III.

2) Αποχετευτικά δίκτυα με τη μέθοδο των δικτύων κενού α) Δ.Κ. Μητρούση, β) Δ.Κ. Σκουτάρεως και σύνδεσή των με την ΕΕΛ (βιολογικός καθαρισμός) του Δήμου Σερρών 10.869.800 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη πρόσκληση 2.9.

3) Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στην περιοχή Σιγής πόλης Σερρών προϋπολ. 1.865.000 € από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

4) Ανακαίνιση κτιρίου πρώην Ορφανοτροφείου Θηλέων για χρήση γραφείων από τη ΔΕΥΑ Σερρών προϋπολ. 1.124.287 € από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

                                                                   ΣΥΝΟΛΟ: 14.802.989 €

Τα παραπάνω έργα Δήμου – ΔΕΥΑΣ της δημαρχιακής θητείας 2011 – 2014 έχουν όλα υλοποιηθεί.

 ΙΙ. ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 2014 – 2019

Α) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 2014 – 2019 Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Α) ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

1) Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών προϋπολ. 413.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία».

2) Δομή παροχής Βασικών Αγαθών: «Παροχή Συσσιτίου, Κοινω-νικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 341.640 €.

3) Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Σερρών προϋπολ. 60.000 € από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

4) Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών παράρτημα ΡΟΜΑ προϋπολ. 1.276.838 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014 – 2020 (Αυτό το πρόγραμμα έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για πέντε χρόνια).

5) Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών προϋπ. 300.000 € από το Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020.

6) Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο κολυμβητήριο προϋπολ. 64.000 € από το Υφυπουργείο Αθλητισμού.

7) Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο κλειστό γυμναστήριο της κοιλάδας Αγ. Αναργύρων και στο Εθνικό στάδιο προϋπολογισμού 70.000 € από το Υφυπουργείο Αθλητισμού.

8) Πρόγραμμα «Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» προϋπολογισμού 4.700.000 €

9) Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια – 3FM (δηλ. παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Λύκειο Προβατά, προϋπολ. 396.840 € στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟ-ΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020.

10) «Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή – Cultural Dipole» (Δηλ. δημιουργία πινακοθήκης) «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ» προϋπολογισμού 683.996 € στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020.

11) «Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτιρίων προς άρση επικινδυνότητας στο Δήμο Σερρών» προϋπολ. 420.900 € από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

12) «Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων» με το ακρωνύμιο “Green Crew” προϋπολ. 129.628,30 € στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020.

13) «Προμήθεια  μηχανημάτων έργου του Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 235.000 € και συγκεκριμένα για την αγορά ενός σαρώθρου και ενός εκσκαφέα – φορτωτή από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

14) «Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή» προϋπολ. 495.146 € από το πρόγραμμα INTERREG IPA ΕΛΛΑΔΑ – FYROM 2014 -2020.

15) Ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών σχολείων 9ο και 12ο προϋπολογισμού 998.000 €, από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

16) Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Σερρών από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» προϋπολ. 249.000 €.

17) Προμήθεια – εγκατάσταση προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα στίβου δημοτικού σταδίου Σερρών προϋπολ. 507.780 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

18) Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου κοιλάδας Αγίων Αναργύρων προϋπολ. 1.979.515,70 €, από το Υπουργείο Οικονομίας – Ανάπτυξης.

19) Επιχορήγηση παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του ΟΠΑΚΠΑ με 580.000 € από το Υπουργείο Εσωτερικών.

20) Ολοκλήρωση κλειστού κολυμβητηρίου αθλητικού πάρκου Ομόνοιας προϋπολ. 5.580.000 € από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

21) Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου πόλης Σερρών προϋπολ. 1.822.000 € από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματι-κότητα και Καινοτομία» Του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

22) Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στους οικισμούς Αγίου Ραφαήλ και Φλωρίνης Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 2.1652 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

23) Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» προϋπολογισμού 767.400 € (Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε και έγινε η αποδοχή της χρηματοδότησης τον Αύγουστο 2019. Η νέα δημοτική αρχή είπε ότι αυτή θα επιλέξει τα έργα στα οποία θα διατεθούν τα χρήματα).

24) Κατασκευή νέου γηπέδου τένις προϋπολ. 70.000 € από το Υφυπουργείο Αθλητισμού.

Β) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 2014-2019 Η ΔΕΥΑΣ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΕΥΑΣ

1) Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και ειδικότερα α) εργασίες ενιαίας διαχείρισης εσωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Προβατά, Μονοκκλησιάς, Α. Καμήλας και Μητρούση Σερρών, προϋπολ.1.000.000 € (ανόρυξη γεώτρησης Μονοκκλησιάς) και β) κατασκευή νέων δεξαμενών και αγωγών νερού στο Δήμο Σερρών συνολικού προϋπολογισμού 1.456.532,53 € από ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

2) «Κατασκευή διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών» προϋπολ. 5.885.000 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

3) «Υποδομές βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και δεξαμενών διευρυμένου Δήμου Σερρών για διασφάλιση της ποιότητας και ποσότητας πόσιμου νερού» για τις κοινότητες Προβατά, Μονοκκλησιά, Α. Καμήλα, Μητρούση, προϋπολ. 1.880.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.  (Κατασκευή δεξαμενής νερού στην Α. Καμήλα).

4) Εκπόνηση μελετών με τίτλο «Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων και ανάπτυξη υποδομών ΔΕΥΑΣ» προϋπολ. 237.303,65 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

5) Ένταξη της ΔΕΥΑΣ στο πρόγραμμα Λειψυδρίας του Υπουργείου Εσωτερικών προϋπολ. 200.000 € για την ανόρυξη γεώτρησης στο Κωνσταντινάτο και επιπλέον γεώτρησης στην Αναγέννηση, όπως επίσης και ανακατασκευή σε τρεις υδατόπυργους και αντλιοστάσια στο Σκούταρι, Κωνσταντινάτο και Αναγέννηση.

6) «Εργασίες αναβάθμισης εξωτερικού υδραγωγείου και κατασκευής σταθμών τηλεελέγχου – χειρισμού στις κοινότητες του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών», προϋπολ. 2.591.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΜΟΔΗΜΟΣ.

7) «Ολοκλήρωση υποδομών αποχέτευσης ΔΕΥΑ Σερρών για: α) Αποχετευτικά δίκτυα για τη μέθοδο δικτύων κενού κοινότητας Κάτω Καμήλας προϋπολ. 2.880.000 €, β) Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού, αντλιοστασίου ακαθάρτων Νοσοκομείου και δικτύων ΑΠΧ στον οικισμό Αγ. Ιωάννης Σερρών, προϋπολ. 1.080.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

8) Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή Σιγής της πόλης των Σερρών προϋπολ. 4.309.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

9) Μείωση ποσοστού μη ανταποδοτικού νερού και συσχέτιση δείκτη διαρροών υποδομών (ILI) με τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομέτρων στη ΔΕΥΑΣ προϋπολογισμού 230.000 € (ΑΝΕΣΕΡ).

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΛΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 8 (ΟΚΤΩ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΕΥΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΛΟΓΟΥΣ

Α) Ο Δήμος Σερρών σε τέσσερα (4) προγράμματα του παρακάτω πίνακα με Α/Α: 1, Α/Α:2, Α/Α: 3 και Α/Α: 4 δεν κατέθεσε προτάσεις, λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας των υπηρεσιών και αδυναμίας των να ανταποκριθούν στην προετοιμασία των προτάσεων αυτών. Συγκεκριμένα για τα προγράμματα με Α/Α: 1 και Α/Α: 2 αδυνατούσε η υπηρεσία να ανταποκριθεί και να καταθέσει προτάσεις, διότι ασχολούταν με το 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο της Σιγής. Επίσης στο πρόγραμμα με Α/Α: 4. Επιπλέον υπήρχαν χρονοβόρες διαδικασίες (τοπογραφικά κ.λπ.) και δεν προλάβανε οι υπηρεσίες να ετοιμαστούν.

Β) Ο Δήμος σ’ ένα πρόγραμμα αυτό του παρακάτω πίνακα με Α/Α:5, δεν κατέθεσε πρόταση διότι το πρόγραμμα αυτό απευθυνόταν σε αστέγους και ο Δήμος δεν έχει αστέγους και τις προϋποθέσεις που έθετε το πρόγραμμα.

Γ) Στο πρόγραμμα με Α/Α: 6 του πίνακα δεν κατατέθηκε πρόταση, διότι αυτά που περιελάμβανε το πρόγραμμα αυτό, θα γινότανε μέσω του προγράμματος της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) στο οποίο εγκρίθηκε ο Δήμος Σερρών.

Δ) Σε δύο προγράμματα με Α/Α: 7 και Α/Α: 8 του πίνακα δεν κατατέθηκαν προτάσεις, διότι τα προγράμματα αυτά δεν παρουσίαζαν ενδιαφέρον, και γιατί ήταν λίγα τα χρήματα που θα έπαιρνε ο Δήμος Σερρών από τα προγράμματα αυτά. Συγκεκριμένα ήταν το πρόγραμμα με Α/Α: 7 του πίνακα, για αδελφοποιήσεις πόλεων προϋπολογισμού 25.000 € και το πρόγραμμα με Α/Α: 8, για Δίκτυα πόλεων, συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά προϋπολογισμού 15.000 €.

Ε) Από τη ΔΕΥΑΣ δεν κατατέθηκε πρόταση στο πρόγραμμα με Α/Α: 9 του πίνακα, διότι το πρόγραμμα αυτό ήταν προορισμένο (δοσμένο) για 4 (τέσσερις) συγκεκριμένους Δήμους, όπως και έτσι έγινε.

Ζ) Σχετικά με το πρόγραμμα «Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων του Δήμου» από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, υπενθυμίζεται ότι κατατέθηκε από το Δήμο Σερρών στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ πρόταση για την ολοκλήρωση του κολυμβητηρίου Ομόνοιας, όμως μετά ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης είπε ότι δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί το έργο αυτό από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και υποβλήθηκε από το Δήμο πρόταση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η οποία και εγκρίθηκε και έτσι υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 5.580.000 € για την ολοκλήρωση του κολυμβητηρίου της Ομόνοιας.

Ακολουθεί ο πίνακας με τα προγράμματα στα οποία δεν υπέβαλλαν προτάσεις Δήμος και ΔΕΥΑΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΔΕΥΑΣ

 • Άξονας προτεραιότητας 10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση. Τίτλος: Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης (ΔΗΜΟΣ)
 • Άξονας προτεραιότητας 10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση. Τίτλος: Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών σχολικής εκπαίδευσης (ΔΗΜΟΣ)
 • Ευρωπαϊκής πρωτοβουλία Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (Urban Innovative Actions)
 • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Μέτρο: 4 Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού Υπομέτρο 3: Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας. Δράση 4: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (ΔΗΜΟΣ).
 • Άξονας προτεραιότητα 9 Β: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας ΕΚΤ. Τίτλος «Δομές Αστέγων» (ΔΗΜΟΣ)
 • Άξονας προτεραιότητας ΑΞΟ2 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών, των πληροφοριών και των επικοινωνιών» Τίτλος: Ανάπτυξη / Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς (ΔΗΜΟΣ)
 • Πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες, 2014 – 2020 Σκέλος 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά Μέτρο: Αδελφοποιήσεις πόλεων (ΔΗΜΟΣ)
 • Πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες, 2014 – 2020 Σκέλος 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά μέτρο: Δίκτυα πόλεων (ΔΗΜΟΣ)
 • «Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» (ΔΕΥΑΣ)

Έχοντας πάντα ως στόχο την προσέλκυση ξένων επισκεπτών για την τόνωση της τοπικής οικονομίας δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη λειτουργία του αυτοκινητοδρομίου, το οποίο βρίσκεται σε ανοδική πορεία, με αποτέλεσμα την αύξηση επισκεπτών – φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Επίσης δημιουργήσαμε και προσθέσαμε 13 (δεκατρείς) νέους θεσμούς, πολιτιστικούς – αθλητικούς, οι οποίοι κάνουν ακόμη πιο ζωντανό το Δήμο και τονώνουν την τοπική οικονομία, ενώ παράλληλα ενισχύσαμε τους θεσμούς που βρήκαμε.

Με στόχο πάντα την ανάδειξη και προβολή των τουριστικών προορισμών, των τοπικών προϊόντων και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας για την προσέλκυση επισκεπτών – τουριστών, ο Δήμος Σερρών συμμετείχε σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού του εσωτερικού και του εξωτερικού (όπως Σόφια, Βελιγράδι, Βαρσοβία, Βερολίνο, Μόσχα, Κύπρος κ.λπ.), όπως επίσης συμμετείχε στο Δίκτυο Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων και στην Αμφικτιονία Αρχαίων Ελληνικών πόλεων.

Ένας ακόμη τρόπος για να βοηθήσει ένας Δήμος στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και στην ανάπτυξη είναι η υλοποίηση έργων και δράσεων που αναβαθμίζουν αισθητικά και λειτουργικά το Δήμο και τον κάνουν πιο ελκυστικό στους ξένους επισκέπτες.

Τέτοια έργα είναι οι αναπλάσεις, πάρκιν κ.λπ. Οι αναπλάσεις της οδού Κ. Καραμανλή (πρώην Μεραρχίας), οι βιοκλιματικές αναπλάσεις, η ανάπλαση της οδού Δορυλαίου στο κεντρικό πάρκο, το υπόγειο πάρκιν πίσω από το Διοικητήριο, είναι κάποια από τα έργα που έχουν αλλάξει την εικόνα του κέντρου της πόλης και βοήθησαν στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του Δήμου Σερρών.

Επίσης ένα ακόμη έργο που θα βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι το έργο «ανοιχτό κέντρο εμπορίου πόλης Σερρών» που εξασφάλισε ο Δήμος κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής θητείας 2014 – 2019.

Με το έργο αυτό επιδιώκεται η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στο εμπορικό κέντρο της πόλης μας, η οποία διαθέτει σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δύναμη. Μέσα από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις τόσο σε επίπεδο υποδομών δημόσιου χώρου, όσο και στον ιδιωτικό χώρο, θα αναβαθμιστεί η λειτουργικότητα και η αισθητική της περιοχής παρέμβασης και θα τονωθεί η οικονομική δραστηριότητας με υιοθέτηση και χρήση και άλλων εφαρμογών έξυπνης πόλης.

 


 

5η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η κοινωνική πολιτική ήταν η πέμπτη προτεραιότητά μας και είχαμε δεσμευτεί τη συνέχιση των δράσεων που ξεκινήσαμε στην δημαρχιακή θητεία 2011-2014, την επέκτασή τους μέσω της ένταξής τους σε νέα προγράμματα και την πρόσθεση νέων δράσεων, κάτι το οποίο κάναμε πράξη.

Μέσα στο έτος 2018 λειτούργησαν με μεγάλη επιτυχία

Κατά το έτος 2018 λειτούργησε το δίκτυο του φυσικού αερίου το οποίο συνδέθηκε με το Ειδικό Σχολείο, με χρηματοδότηση 83.000 € από το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης. Επίσης το ίδιο έτος λειτούργησε η θέρμανση της πισίνας του Ειδικού Σχολείου με χρήση ηλιακής ενέργειας και φυσικού αερίου, μετά την εγκατάσταση υβριδικού συστήματος και τοποθέτηση καλύμματος στην πισίνα για να διατηρείται το νερό ζεστό. Η χρηματοδότηση αυτού του έργου 50.000 € εξασφαλίστηκε και πάλι από το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης στο οποίο Υπουργός ήταν η κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά την οποία και πάλι ευχαριστούμε.

Συνέχισε να λειτουργεί και κατά το έτος 2018 με μεγάλη επιτυχία το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στο κτίριο του πρώην Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΚΕΔΗΣ στο Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας, το οποίο ανακαινίσαμε και έγινε ένα σύγχρονο κτίριο με όλες τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

Για τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα όπως κάθε χρόνο και το έτος 2018 ο Δήμος Σερρών διέθεσε 367 διατακτικές για την αγορά τροφίμων σε ισάριθμες οικογένειες απόρων δημοτών.

Τέλος ο Δήμος Σερρών μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΚΕΔΗΣ) συνεχίζει την παροχή υπηρεσιών του ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, Βοήθεια στο σπίτι, όπως άλλωστε είχαμε δεσμευτεί.

Αξίζει να τονισθεί ότι ο Δήμος Σερρών στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής διέθεσε από το 2011 μέχρι τέλους του 2018, για την ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας και των ευπαθών ομάδων το ποσό των 3.300.000 € κυρίως μέσω προγραμμάτων.

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι δράσεις και τα ποσά των 3.300.000 ευρώ.

Κοινωνική πολιτική

Κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής μας θητείας ο Δήμος Σερρών διέθεσε στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής 3.300.000 ευρώ για την ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας και των ευπαθών ομάδων.

Συγκεκριμένα διατέθηκαν:

α) Από ίδια έσοδα του Δήμου για τα Χριστούγεννα και το Πάσχα 400.000 ευρώ υπό μορφή επιταγών (ή διατακτικών).

β) Μέσω προγραμμάτων 2.905.000 ευρώ:

 • κοινωνική κουζίνα, κοινωνικό φαρμακείο, δημοτικός λαχανόκηπος: 1.140.000ευρώ
 • Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας: 560.000 ευρώ
 • Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 200.000 ευρώ
 • Προμήθεια ειδικού αυτοκινήτου για μεταφορά ατόμων με κινητικά προβλήματα: 72.000 ευρώ
 • Αγορά δύο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ύψους 10.000 ευρώ από ΚΕΔΗΣ για κάλυψη αναγκών των προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι για τις Κοινότητες Πρόβατα και Σκουτάρι.
 • Εξοπλισμός στα ειδικά σχολεία και τμήματα: 360.000 ευρώ
 • Δημιουργία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ από την ΚΕΔΗΣ στο αθλητικό κέντρο Ομόνοιας, προϋπολογισμού 32.500 ευρώ.
 • Ίδρυση έξι νέων ΚΔΑΠ από την ΚΕΔΗΣ ύψους 25.000 ευρώ σε δημοτικά σχολεία της πόλης (έκδοση αδειών, υποδομές, εξοπλισμός).
 • Πρόγραμμα αστέγων: 103.000 ευρώ
 • Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ:340.000 ευρώ
 • Θέρμανση πισίνας Ειδικού Σχολείου: 50.000 ευρώ
 • Σύνδεση Ειδικού Σχολείου με φυσικό αέριο: 80.000

ΣΥΝΟΛΟ: 3.305.000 €                                             

6η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η οικονομική κατάσταση του Δήμου ήταν η έκτη προτεραιότητά μας και είχαμε δεσμευτεί την εξόφληση των χρεών του Δήμου (17 εκ. €) και τη δυνατότητα να αποπληρώνει ο Δήμος τα χρέη του προς την αγορά το αργότερο μέσα σε έξι μήνες, κάτι το οποίο πετύχαμε.

Συνεχίσαμε την οικονομική μας πολιτική με άξονες:

 • τη συμπίεση του κόστους των υπηρεσιών
 • τον περιορισμό των δαπανών
 • την προσαρμογή των εξόδων στους ρυθμούς αύξησης των εσόδων, αλλά και
 • την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου,

θέτοντας προσεχώς ως στόχο τη δημιουργία αποθεματικού ταμείου στο Δήμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια του νοικοκυρέματος και της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Σερρών η δημοτική αρχή έπραξε τα εξής:

 • Απάλλαξε το Δήμο από ενοίκια ύψους 100.000 € το χρόνο μεταφέροντας από τα κτίρια ιδιωτών όπου στεγάζονταν υπηρεσίες του Δήμου, σε δημοτικά κτίρια.
 • Μείωσε τις λειτουργικές δαπάνες ακινήτων του Δήμου, υλοποιώντας παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, στο 5ο και 20ο Δημοτικά Σχολεία, στο Δημαρχείο, κολυμβητήριο, κλειστό γυμναστήριο και τοποθέτησε φωτοβολταϊκά σε 32 (τριάντα δύο) σχολεία.
 • Εκμίσθωσε 1800 στρέμματα δημοτικών εκτάσεων και συνέχισε τη διαδικασία εκμίσθωσης και άλλων στρεμμάτων.
 • Κατέγραψε και αποτύπωσε όλη την ακίνητη περιουσία του Δήμου.
 • Προέβη σε διοικητική αποβολή καταπατητών από δημοτικές εκτάσεις συνολικού εμβαδού 990 στρεμμάτων.
 • Ανέθεσε στο ΤΕΙ Σερρών την κατάθεση προτάσεων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Σερρών.
 • Εγκατέστησε ειδική εφαρμογή γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS), με σκοπό αφενός την ταχύτερη και σύγχρονη λειτουργία των τεχνικών υπηρεσιών και αφετέρου την ασφαλέστερη συλλογή, επεξεργασία, εντοπισμό και διαχείριση των δημοτικών ακινήτων, όπου σκοπός είναι μελλοντικά να προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες πρόσβασης και θέασης σε ψηφιακό περιβάλλον των δεδομένων σε κάθε ενδιαφερόμενο, μέσω internet.

Η δημοτική μας αρχή επίσης στα πλαίσια του νοικοκυρέματος και της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου ανακαίνισε και αξιοποίησε τα εξής κτίρια που κατέρρεαν:

 • Ξενώνες Χρυσοπηγής. Τον Νοέμβριο του 2018 ξεκίνησαν οι εργασίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των δημοτικών ξενώνων Χρυσοπηγής, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές μεταφορών περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020» προϋπολογισμού 300.000 € (το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί).

 • Το κληροδότημα Αποστολίδη. Μέσα στο έτος 2018 ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου της πλήρους ανακαίνισης του κληροδοτήματος Αποστολίδη επί της οδού Μεραρχίας προϋπολ. 170.000 €. Το κληροδότημα Αποστολίδη είναι μία παλιά διώροφη εγκαταλελειμμένη οικία η οποία αποτελείται από τέσσερα (4) διαμερίσματα εμβαδού 200 τ.μ. (100 μ2 ανά όροφο).

Υπενθυμίζουμε επίσης κτίρια που κατέρρεαν και τα ανακαινίσαμε:

Τα έσοδα από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, στο τέλος του 2011 ήταν 195.000 €, ενώ στο τέλος του 2018 ήταν 330.000 €.

 7η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Στην έβδομη προτεραιότητά μας είχαμε δεσμευτεί για τη διεκδίκηση και υλοποίηση μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έργων, αναπλάσεων, πλατειών, διαμορφώσεων κοινοχρήστων χώρων, αναβαθμίσεων παιδικών χαρών κ.λπ.

Είχαμε δεσμευτεί για την υλοποίηση τέτοιων έργων κυρίως μέσω προγραμμάτων, διότι με χρήματα τη ΣΑΤΑ μετά τη μείωσή της κατά 65% είναι πολύ δύσκολο να γίνουν τέτοια έργα.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2018:

 

Δύο λόγια θέλω να πω σχετικά με την μικροπολιτική που γίνεται, ότι δήθεν έργα γίνονταν στη θητεία μας, μόνο στην πόλη και όχι στα χωριά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός, η δίκαιη κατανομή της ΣΑΤΑ από τη δημοτική μας αρχή σε όλες τις δημοτικές ενότητες και τα χωριά, ανάλογα με τον πληθυσμό που έχουν. Επίσης εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις μέσω προγραμμάτων και υλοποιούνται έργα σε όποια χωριά έχουν τις προϋποθέσεις για ένταξή τους σε προγράμματα.

Να υπογραμμίσουμε ότι τα χρήματα που διατέθηκαν στα χωριά για την υλοποίηση έργων από το Δήμο και τη ΔΕΥΑΣ μέσω προγραμμάτων και της ΣΑΤΑ κατά τη διάρκεια της θητείας μας, είναι συνολικού ύψος 28.849.000 €.

Παραθέτω τα ποσά των χρημάτων που διατέθηκαν για έργα ξεχωριστά από το Δήμο και από τη ΔΕΥΑΣ στα χωριά του Δήμου Σερρών και τις πηγές χρηματοδότησης των έργων, κατά τη διάρκεια των δημαρχιακών θητειών από 2011 έως 2019.

ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΤΕΘΗΣΑΝ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

ΧΙΟΝΟΧΩΡΙ:      443.000€- έργο αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων

                             στο Χιονοχώρι από τοπικό πρόγραμμα LEADER

Ν. Σερρών

ΟΡΕΙΝΗ:       250.000 € - έργο αναπλάσεων από LEADER

ΣΚΟΥΤΑΡΙ: 200.000 € -διαμόρφωση πλατείας από πράσινο ταμείο

Κ. ΚΑΜΗΛΑ: 200.000 € - διαμόρφωση πλατείας από πράσινο ταμείο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ-   

Α. ΒΡΟΝΤΟΥ-   Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Προϋπολ. 250.000 € ΠΡΟΒΑΤΑΣ:            από ΕΠΕΕΡΑΑ στα χωριά αυτά

ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑ: Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο

                                      Λύκειο Προβατά προϋπολ. 400.000 € από το

                                      πρόγραμμα INTEREG ΕΛΛΑΔΑ – FYROM

ΧΙΟΝΟΧΩΡΙ: Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των

Βλάχων στις περιοχές των Σερρών (Χιονοχώρι) και Konce προϋπολ. 223.700 € από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – FYROM

ΜΟΝΑΔΑ              Μικρή πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοαερίου

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ        από την οποία θα παράγεται ηλεκτρική

ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ           ενέργεια, προϋπολ. 495.000 € από το πρόγραμμα

ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ:  INTEREG ΕΛΛΑΔΑ – FYROM

ΣΑΤΑ  ΧΩΡΙΩΝ:    2.500.000 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ:                                    4.961.000 €

ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΑΠΟ ΔΕΥΑΣ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ

ΣΚΟΥΤΑΡΙ         Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Σκουτάρεως

ΜΗΤΡΟΥΣΗ:      - Μητρούση προϋπολ. 11.000.000 € από το

                           Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και

                          Αειφόρος Ανάπτυξη πρόσκληση 2.9

ΜΗΤΡΟΥΣΗ-ΠΡΟΒΑΤΑ:     Δώσαμε οριστική λύση στο πρόβλημα

ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ-                 της ποιότητας και ποσότητας νερού

Α. ΚΑΜΗΛΑ                         στις Κοινότητες Μητρούση,

(Ανόρυξη γεώτρησης              Προβατά, Μονοκκλησιάς,

στη Μονοκκλησιά)                 Α. Καμήλας με το έργο «Εργασίες

                                                ενιαίας διαχείρισης των εξωτερικών

                                                υδραγωγείων των Κοινοτήτων

                                                Μητρούση – Α. Καμήλας –

                                                Μονοκκλησιά – Προβατά»

                                                Προϋπολογισμού 1.700.000 € από το

                                                Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

                                                Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

ΧΙΟΝΟΧΩΡΙ:      Κατασκευή εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου

                             ύδρευσης στο Χιονοχώρι προϋπολ. 1.400.000 €

                             από το πρόγραμμα INTEREG ΙΙΙ

ΟΙΝΟΥΣΑ: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην Οινούσα

                             Προϋπολογισμού 2.300.000 €

ΜΗΤΡΟΥΣΗ:      Διυλιστήριο νερού στο Μητρούση

προϋπολογισμού 400.000 €

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ     Ένταξη της ΔΕΥΑΣ στο πρόγραμμα

- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ         Λειψυδρία του ΥΠΕΣ 200.000 €

- ΣΚΟΥΤΑΡΙ:               για την ανόρυξη γεώτρησης στο Κων/το και

                                      επιπλέον γεώτρησης στην Αναγέννηση,

όπως επίσης και ανακατασκευή σε τρεις

υδατόπυργους και αντλιοστάσια στο

Σκούταρι, Κων/το, Αναγέννηση.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ              Εργασίες αναβάθμισης εξωτερικού

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ          υδραγωγείου και κατασκευής σταθμών

ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:       τηλε-ελέγχου – τηλεχειρισμού στις

                                      κοινότητες του νέου διευρυμένου Δήμου

                                      Σερρών προϋπολγ. 2.591.000 € από το

                                      Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ:       Ολοκλήρωση υποδομών αποχέτευσης

                                      ΔΕΥΑΣ για αποχετευτικά δίκτυα με τη

μέθοδο δικτύων κενού κοινότητας Κάτω

Καμήλας προϋπολογ. 2.880.000 € από το

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

ΑΔΕΛΦΙΚΟ -               Εκπόνηση μελετών με τίτλο «Βελτίωση

ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ -          της διαχείρισης των υδατικών πόρων

ΚΟΥΜΑΡΙΑ:                και ανάπτυξη υποδομών ΔΕΥΑΣ  προϋπολ.

                                      237.000 € στο επιχειρησιακό πρόγραμμα

                                      Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

                                      (Σύνταξη μελέτης για τη βελτίωση των

εξωτερικών υδραγωγείων Αδελφικού,

Κουβουκλίου, Κουμαριάς)

Α. ΚΑΜΗΛΑ                «Υποδομές βελτίωσης δικτύων ύδρευσης

ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ         και δεξαμενών διευρυμένου Δήμου

ΠΡΟΒΑΤΑΣ                  Σερρών για διασφάλιση της ποιότητας και

ΜΗΤΡΟΥΣΗ:               ποσότητας πόσιμου νερού» για τις

κοινότητες Προβατά, Μονοκκλησιά,

Α. Καμήλα, Μητρούση προϋπ.1.880.000 €

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας (2014-2020)

(Κατασκευή κεντρικής δεξαμενής νερού στην Α.Καμήλα χωρητικότητας 2.000 κ.μ. νερού, η οποία θα λειτουργεί επικουρικά προς τα υδραγωγεία του Προβατά, της Μονοκκλησιάς, της Α. Καμήλας και του Μητρούση).

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ              24.588.000 €

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΣ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ

                    

Γενικο συνολο χρηματων ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ από ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΔΕΥΑΣ (2011 – 2019):

Από ΔΗΜΟ:                            4.961.000 €

από δευασ:                        24.588.000 €

γενικο συνολο:               29.549.000 €

          Όμως δεν είναι μόνον τα διάφορα έργα που υλοποιούνται σε χωριά του Δήμου, αλλά και όποιες υπηρεσίες παρέχει ο Δήμος στην πόλη, τις ίδιες υπηρεσίες παρέχει και σε όλα τα χωριά, όπως αποκομιδή απορριμμάτων, συντήρηση πρασίνου, αγροτική οδοποιία, συντήρηση σχολείων, παιδικών σταθμών, ΚΑΠΗ κ.λπ.

Επίσης τα κοινωνικά τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ και των τελών καθαριότητας απευθύνονται και στην πόλη και στα χωριά. Η κοινωνική πολιτική του Δήμου είναι και για την πόλη και για τα χωριά, όπως π.χ. Το κοινωνικό φαρμακείο, η κοινωνική κουζίνα, το κοινωνικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το αυτοκίνητο για τα άτομα με κινητικά προβλήματα ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ, ο εξοπλισμός του ειδικού σχολείου, το κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας κ.λ.π.

Υπάρχει μια παραφιλολογία, ότι δήθεν τίποτε δεν γίνεται στα χωριά, ότι τα χωριά είναι εγκαταλελειμμένα κ.λπ.

Πρώτα θέλω να ξεκαθαρίσω και να πω ότι όποια έργα γίνονται, γίνονται μέσω μόνον προγραμμάτων και από τα ελάχιστα χρήματα της ΣΑΤΑ. Τονίζω ότι είναι ελάχιστα τα χρήματα της ΣΑΤΑ, διότι τα χρήματα που έπαιρνε ο Δήμος Σερρών από τη ΣΑΤΑ κάθε χρόνο πριν γίνει ο Καλλικράτης ήταν 2.200.000ευρώ. Μετά τον “Καλλικράτη” όπου ο Δήμος Σερρών έγινε ο μισός νομός, τα χρήματα που παίρνει από τη ΣΑΤΑ είναι 1.000.000 ευρώ. Με αυτό το 1 εκατομμύριο ευρώ πρέπει να κάνουμε ασφαλτοστρώσεις σε όλο το Δήμο, αγροτική οδοποιία σε όλο το Δήμο, παιδικές χαρές σε όλο το Δήμο κ.λπ. Αν πιστεύει κανείς ότι με το 1 εκατομμύριο ευρώ μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις ανάγκες του Δήμου, ας κάνει μια πρόταση που να καλύπτει όλες αυτές τις ανάγκες.

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τη ΣΑΤΑ τη κατανέμουμε στα χωριά με πολύ δίκαιο τρόπο, βάσει του πληθυσμού που έχουν.

Έργα από προγράμματα δεν μπορεί να γίνουν ούτε σε όλες τις γειτονιές της πόλης, ούτε σε όλα τα χωριά. Όταν γίνεται ένα έργο μέσω προγράμματος σε μια περιοχή του Δήμου, δεν είναι δυνατόν να γίνεται με “καρμπόν” το έργο αυτό σε όλες τις περιοχές. Είναι επόμενο ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν έργα σε όλες τις γειτονιές της πόλης και σε όλα τα χωριά. Υπάρχουν και πολλές γειτονιές της πόλης με πολύ μεγαλύτερους πληθυσμούς από πολλά χωριά που δεν γίνονται έργα μέσω προγραμμάτων.

Έργα από προγράμματα γίνονται σε περιοχές του Δήμου, σε χωριά ή στην πόλη, αν οι περιοχές αυτές έχουν τις προϋποθέσεις που θέτει το πρόγραμμα.

Να πω ένα παράδειγμα. Το πρόγραμμα των βιοκλιματικών αναπλάσεων απευθύνονται σε περιοχές που έχει πολύ μπετόν, πολλές πολυκατοικίες, σε περιοχές που δεν υπάρχουν δένδρα και πράσινο, που είναι υποβαθμισμένες και το καλοκαίρι με τη ζέστη οι άνθρωποι που κατοικούν σε τέτοιες περιοχές ζούνε σε μία κόλαση. Το έργο αυτό έχει στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής. Τέτοια περιοχή στο Δήμο Σερρών δεν ήταν ούτε οι συνοικίες ούτε τα χωριά. Τέτοια περιοχή ήταν η περιοχή γύρω από την πλατεία Εμπορίου, εκεί όπου έγινε το έργο των βιοκλιματικών αναπλάσεων.

8η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη ήταν η όγδοη προτεραιότητά μας.

Όπως έχουμε ήδη διατυπώσει στην προτεραιότητά μας αυτή, διεκδικούμε κυρίως μέσω προγραμμάτων τη βελτίωση και ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακής σύγκλησης του Δήμου, την καλύτερη διαχείριση των θεμάτων του Δήμου στους διάφορους τομείς (όπως υποδομές, μεταφορές, ενέργεια κ.λπ.), με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Με αυτόν τον στόχο εξασφαλίσαμε, κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής μας θητείας, κυρίως μέσω προγραμμάτων χρηματοδοτήσεις για 31 (τριάντα ένα) δράσεις και έργα «έξυπνης πόλης». Από αυτές τις 31 (τριάντα ένα) δράσεις και έργα «έξυπνης πόλης», έχουμε ήδη υλοποιήσει στη θητεία μας 17 (δεκαεπτά), ενώ για άλλες 14 (δεκατέσσερις) δράσεις και έργα «έξυπνης πόλης» έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις μέσω προγραμμάτων, είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν στην τρέχουσα δημαρχιακή θητεία 2019-2023.

Συγκεκριμένα:

Οι 17 (δεκαεπτά) δράσεις και έργα «έξυπνης πόλης» που υλοποιήσαμε κατά τη διάρκεια της θητείας μας είναι οι εξής:

 • Δημιουργία ηλεκτρονικής αποθήκης, με αποτέλεσμα τη μείωση των λειτουργικών δαπανών των συνεργείων και υπηρεσιών του Δήμου.
 • Ο Δήμος Σερρών τοποθέτησε στις στέγες 32 (τριάντα δύο) σχολείων φωτοβολταϊκά, με στόχο τη μείωση δαπανών ηλεκτροφωτισμού.
 • Ο Δήμος Σερρών με την ένταξή του σε πρόγραμμα, μείωσε τις δαπάνες καυσίμων των απορριμματοφόρων και των άλλων δημοτικών οχημάτων, μέσω ενός συστήματος που τοποθέτησε στα ρεζερβουάρ των ως άνω οχημάτων.
 • Υλοποιήσαμε και θέσαμε σε λειτουργία τη δυνατότητα της απευθείας (on-line) παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου μέσω της ιστοσελίδας.
 • Χορηγήθηκε ψηφιακή υπογραφή στους υπόχρεους χρήσης αυτής.
 • Υλοποιήσαμε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 5ο και 20ο Δημοτικά Σχολεία.
 • Υλοποιήσαμε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημαρχείο, στο κολυμβητήριο και στο κλειστό γυμναστήριο της κοιλάδας Αγ. Αναργύρων.
 • Συνδέσαμε με φυσικό αέριο το κολυμβητήριο και το κλειστό γυμναστήριο της κοιλάδας Αγ. Αναργύρων.
 • Ο Δήμος Σερρών, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προμηθεύτηκε τέσσαρα ηλεκτροκίνητα 100% τετράκυκλα οχήματα.
 • Ο Δήμος Σερρών, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λειτουργεί την «ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων» με στόχο την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων εσωτερικά του Δήμου μεταξύ των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τη μείωση των δαπανών σε χαρτί, τόνερ κ.λπ.
 • Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λειτουργεί το «σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης – ενημέρωσης επιχειρήσεων». Με αυτό το σύστημα θα μπαίνει ο επιχειρηματίας στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα εξυπηρετείται με την ενημέρωση που θα έχει για διάφορα θέματα που τον ενδιαφέρον. Π.χ. ένας επιχειρηματίας θέλει να ανοίξει ένα κατάστημα, θα μπαίνει στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα ενημερώνεται για όλα τα έγγραφα που χρειάζονται για να ανοίξει το κατάστημα.
 • Ο Δήμος Σερρών λειτουργεί τις «ηλεκτρονικές πληρωμές». Αυτή η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στον δημότη να ενημερωθεί και να πληρώσει τις οφειλές του προς το Δήμο, χωρίς να προσέλθει στο ταμείο, εύκολα και με ασφάλεια, με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών στο taxis.
 • Λειτουργεί στο Δήμο Σερρών το «κοινωνικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα» που στοχεύει στη στήριξη πολιτών και ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων (ασθενείς, ηλικιωμένοι, μοναχικά άτομα, ΑΜΕΑ κ.λπ.)
 • Υλοποιήσαμε τις βιοκλιματικές αναπλάσεις.
 • Σε συνεργασία με την ΟΤΕ Α.Ε. και την κοινωνία της πληροφορίας συνδέσαμε σχεδόν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες με το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου στα πλαίσια του έργου «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων με Εθνικά Δίκτυα», με αποτέλεσμα τη διασύνδεση υπηρεσιών μεταξύ τους και την παροχή σε αυτές υψηλών ταχυτήτων επικοινωνίας, με το διαδίκτυο και κατ’ επέκταση την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών προς τους δημότες.
 • Εντάξαμε το Δήμο Σερρών στο δίκτυο των «πόλεων που μαθαίνουν» μέσα από το οποίο δίνεται η δυνατότητα σε φορείς της εκπαίδευσης της πόλης μας όπως Α.Π.Θ. – ΤΕΙ – Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση να έχουν άμεση συνεργασία με αντίστοιχους φορείς άλλων πόλων σε όλη την υφήλιο στα προγράμματα ERASMUS αλλά και σε διάφορες δράσεις στα πεδία εφαρμογής της επιστήμης της πληροφορικής.
 • Την ηλεκτρονική εφαρμογή Click n Spot έχει εντάξει στις υπηρεσίες του ο Δήμος Σερρών στο πλαίσιο της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του, αλλά έχοντας ως γνώμονα την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών. Πρόκειται για μια εφαρμογή κινητού, η οποία είναι «εργαλείο» στα χέρια κάθε ενεργού πολίτη που θέλει μια όμορφη και λειτουργική πόλη.

Οι 14 (δεκατέσσερις) δράσεις και έργα «έξυπνης πόλης» για τα οποία εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις στη θητείας μας (2011-2019) μέσω προγραμμάτων και είναι τώρα σε εξέλιξη, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθούν στην τρέχουσα δημαρχιακή θητεία 2019-2013 είναι οι εξής:

 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά σχολεία 12ο και 9ο.
 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Λύκειο Προβατά.
 • Ενεργειακή αναβάθμισης κλειστού κολυμβητηρίου κοιλάδας Α. Αναργύρων.
 • Ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα INTEREG για τη δημιουργία στον Ελαιώνα «μικρής πιλοτικής μονάδας βιοαερίου». Ως πρώτη θα χρησιμοποιηθούν τα αγροκτηνοτροφικά απόβλητα του Ελαιώνα (κλαδιά δέντρων και κοπριά ζώων) και τα απόβλητα του δημοτικού σφαγείου του Δήμου Εμμ. Παππά. Η αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από το βιοαέριο θα καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες της περιοχής.
 • Για την καλύτερη οργάνωση των μετακινήσεων των κατοίκων αλλά και τη μεταφορά και διακίνηση των εμπορευμάτων, ο Δήμος Σερρών εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας».
 • Επίσης ο Δήμος Σερρών εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την «αναβάθμιση φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών διατάξεων για τα ΑμΕΑ».
 • Ο Δήμος Σερρών εντάχθηκε σε πρόγραμμα για να υλοποιήσει τα «γεωγραφικά δεδομένα του Δήμου Σερρών». Τα γεωγραφικά δεδομένα αξιοποιούνται από σημαντικές ομάδες πολιτών (ενδεικτικά: μηχανικοί και φορείς που υλοποιούν τεχνικά έργα στην πόλη) προκειμένου να εντοπίσουν την ακριβή θέση στο χάρτη πόρων του Δήμου (π.χ. φωτιστικά σώματα, όδευση οπτικών ινών).
 • «Σταθμοί φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα» μέσω του προγράμματος «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου πόλης Σερρών».
 • «Σύστημα τηλεελέγχου – τηλεδιαχείρισης ενέργειας». Με το σύστημα αυτό θα είναι δυνατή η από μακριά διαχείριση όλων των φωτιστικών της περιοχής και γιατί όχι όλης της πόλης. Από το πρόγραμμα «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου πόλης Σερρών».
 • «Υπόγειοι κάδοι» (στην οδό Θεσσαλονίκης) μέσω του προγράμματος «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου πόλης Σερρών».
 • «Σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικών συνθηκών δηλ. ρύπους, υγρασία κ.λπ.» μέσω του προγράμματος «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου πόλης Σερρών».
 • Τοποθέτηση «15 (δεκαπέντε) σημείων ασύρματης πρόσβασης WiFi», μέσω του προγράμματος «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου πόλης Σερρών».
 • Ο Δήμος Σερρών με την πρόταση «Ενέργειες προσέλκυσης Επισκεπτών» εντάχθηκε στο πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, για την υλοποίηση δράσεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του τουριστικού ρεύματος της περιοχής.
 • Επίσης ο Δήμος Σερρών με την πρόταση «Εφαρμογές και Σήμανση για τουριστικούς προορισμούς και Μνημεία» εντάχθηκε στο πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών στους διάφορους τουριστικούς προορισμούς και μνημεία.

Στο πλαίσιο της καλύτερης αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, το γραφείο καθημερινότητας του πολίτη με το ειδικό συνεργείο που δημιουργήσαμε και το οποίο αποτελείται από διάφορους τεχνίτες, όπως μαραγκός, βαφέας, σιδεράς κ.λπ. διεκπεραίωσε πάνω από 5.000 (πέντε χιλιάδες) αιτήματα δημοτών.

Το έτος 2018 προμηθευτήκαμε πέντε ημιφορτηγά διπλοκάμπινα προϋπολογισμού 165.000 €, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, με στόχο την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στον πολίτη.

Για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών ανακαινίσαμε το κτίριο του Δημαρχείου. Μετά την πρώτη φάση ανακαίνισης του Δημαρχείου Σερρών (είσοδος Δημαρχείου, πρώην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου),

το 2018 διατέθηκαν κι άλλα 440.000 € για τη β΄ φάση ανακαίνισης του Δημαρχείου,

όπως επίσης και για την ανακαίνιση των πρώην Δημαρχείων Σκουτάρεως, Λευκώνος και των κτιρίων των κοινοτήτων Βαμβακούσσης, Κ. Καμήλας, Κουβουκλίου.

Επίσης τοποθετήθηκαν 9 (εννέα) κλιματιστικά συνολικά στις κοινότητες Α. Καμήλα και Κωνσταντινάτου από δωρεά του ΤΑΠ.

 
9η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Πολιτισμός – Αθλητισμός ήταν η ένατη προτεραιότητά μας.

Σύμφωνα με την προτεραιότητά μας αυτή δεσμευτήκαμε για τη συνέχιση και ενίσχυση των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται σε όλο το Δήμο Σερρών και για την καθιέρωση νέων θεσμών.

Πράγματι όσες πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνταν πριν από το 2011, συνεχίσαμε να τις υλοποιούμε όπως

Αστροβραδιά,

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου,

Πανελλήνια χορευτική συνάντηση,

Πανεπιστημιάδα κ.λπ.

και προσθέσαμε νέους πολιτιστικούς και αθλητισμούς θεσμούς.

Δημιουργήσαμε 13 (δεκατρείς) νέους πολιτιστικούς και αθλητικούς θεσμούς, τους εξής:

Ecofestival,

Πανελλήνιο χριστουγεννιάτικο τουρνουά μπάσκετ (U16),

Πανελλήνιο πρωτάθλημα πάλης,

Παγκόσμιο πρωτάθλημα πολεμικών τεχνών,

Φωτεινές μέρες,

Bougatsa days,

Φεστιβάλ μουσικών του κόσμου,

Μαθητικό Μουσικό Φεστιβάλ,

τα μουσικά σύνολα της ΚΕΔΗΣ με την παιδική νεανική χορωδία (και τη φιλαρμονική),

η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση «Στολίζω την πόλη μου»,

Πρωτάθλημα ορεινής ποδηλασίας Βορείου Ελλάδος,

Φεστιβάλ χορωδιών θρησκευτικής μουσικής,

Πολιτεία των Ευχών.

Δύο λόγια θα ήθελα να πω σχετικά με την Πολιτεία των Ευχών. Η φιλοσοφία μας για την Πολιτεία των Ευχών ήταν και είναι η δημιουργία και ολοκλήρωση ενός πλήρους χριστουγεννιάτικου χωριού στο κεντρικό πάρκο, το οποίο θα συνδέεται με την πλατεία Ελευθερίας μέσω του πεζοδρόμου της οδού Κων/νου Καραμανλή (πρώην Μεραρχίας) με παράλληλες εκδηλώσεις. Στόχος μας είναι αυτό το χριστουγεννιάτικο χωριό να αποτελεί τουριστικό χριστουγεννιάτικο προορισμό, κάτι που ασφαλώς θα ενισχύσει την τοπική οικονομία. Ξεκινήσαμε τη δημιουργία αυτού του χριστουγεννιάτικου χωριού το έτος 2013 εν μέσω πτώχευσης του ελληνικού κράτους, με μηδέν χρήματα την πρώτη χρονιά, και κάθε χρόνο ενισχύαμε το θεσμό αυτό της Πολιτείας των Ευχών. Το έτος 2018 ενισχύσαμε και τις παράλληλες εκδηλώσεις στην πλατεία Ελευθερίας και στον πεζόδρομο της οδού Κων/νου Καραμανλή (πρώην Μεραρχίας), ενώ ενισχύσαμε και τον χριστουγεννιάτικο φωτισμό στο κέντρο της πόλης. Για την Πολιτεία των Ευχών από το 2013 έως και το 2018 διατέθηκαν λιγότερα από 450.000 €, σύμφωνα με το έγγραφο της διευθύντριας της ΚΕΔΗΣ με αριθμ. πρωτ. 3393/17-12-2019. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί.

Το έτος 2018 ξεκίνησαν οι εργασίες για την υλοποίηση του έργου «Πινακοθήκη Κων/νος Ξενάκης» προϋπολ. 800.000 € στο πρώην στρατόπεδο Παπαλουκά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το έργο αυτό ο Δήμος Σερρών κέρδισε το δεύτερο βραβείο στην εκδήλωση για το «Βιώσιμο πολιτιστικό – τουριστικό προορισμό» στην Πάφο της Κύπρου στις 25 Οκτωβρίου 2018.

Το έτος 2018 αποφασίσαμε επίσης τη συνέχιση των εργασιών ολοκλήρωσης των ημιτελών πολιτιστικών κέντρων Κάτω Μητρουσίου και Μονοκκλησιάς. Κάθε έτος από το 2016 διαθέτουμε κάποια ποσά από τη ΣΑΤΑ, με στόχο την ολοκλήρωση των ημιτελών αυτών πολιτιστικών κέντρων.

Το έτος 2018 εντάχθηκε στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ η πρόταση που καταθέσαμε για την «ανακαίνιση του Κέντρου Νεότητας Άνω Μητρούση».

Για τον αθλητικό τομέα έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:

Μετά τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια του κολυμβητηρίου και του κλειστού γυμναστηρίου και τη σύνδεσή τους με φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στα δύο αυτά κτίρια, μετά την ανακαίνιση και αναβάθμιση των δύο υπαίθριων μπάσκετ στην κοιλάδα Αγίων Αναργύρων και στο αθλητικό πάρκο Ομόνοιας

και των γηπέδων τένις της κοιλάδας Αγίων Αναργύρων.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στατικής επάρκειας στο νότιο πέταλο του δημοτικού γηπέδου,

το έτος 2018 ξεκίνησε ο Δήμος τις διαδικασίες για την κατασκευή νέου γηπέδου τένις προϋπολ.70.000 € στην κοιλάδα Αγ. Αναργύρων.

Επίσης το έτος 2018 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο κολυμβητήριο, στο κλειστό γυμναστήριο και στο Δημοτικό Στάδιο συνολικού προϋπολογισμού 140.000 €.

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2018 εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την προμήθεια – εγκατάσταση προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών προϋπολογισμού 507.000 €.

Το έτος 2018 καταθέσαμε προτάσεις για: α) ενεργειακή αναβάθμιση στο εν ενεργεία κλειστό κολυμβητήριο προϋπολ. 2 εκ. € και β) για την ολοκλήρωση του κολυμβητηρίου Ομόνοιας προϋπολογισμού 5.580.000 €,

οι οποίες όπως γνωρίζετε εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας – Ανάπτυξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

10η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Στη δέκατη προτεραιότητα περιλαμβάνεται η Καθαριότητα – Διαχείριση Απορριμμάτων.

Στην προτεραιότητά μας αυτή διατυπώσαμε ότι για τη νέα δημοτική περίοδο 2014-2019 δίνουμε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στο πρόγραμμα ανακύκλωσης και της διαχείρισης των απορριμμάτων, με την προμήθεια και άλλων κάδων ανακύκλωσης, κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων, προμήθεια απορριμματοφόρων και άλλων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου.

Ο Δήμος Σερρών και κατά το έτος 2018 συνέχισε για τέταρτη χρονιά την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος με την τοποθέτηση κι άλλων 450 μικρών κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων σε περιοχές του Δήμου.