Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατηγορία Ο Δήμος μας
Διαβάστηκε 15425 φορές

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
Κατιρτζόγλου Βασίλειος