ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

  1. Φερτά υλικά: Η υδατοχωρητικότητα της λίμνης Κερκίνης είναι περίπου 350.000m3. Κάθε χρόνο 1.000.000m3 φερτών υλικών (άμμος, χαλίκια, λάσπη κλπ.) εναποτίθενται στη λίμνη από τα νερά του Στρυμόνα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των φερτών υλικών προέρχεται από το Βουλγαρικό τμήμα του ποταμού, γιατί η φύση των πετρωμάτων συνδυασμένη με την έλλειψη δάσωσης της λεκάνης απορροής, δημιουργούν αύξηση των φερτών υλικών στα νερά του Στρυμόνα και συσσώρευση τους στη λίμνη.

Έτσι μειώνεται η υδατοχωρητικότητα, με συνέπεια, με τα υπάρχοντα έργα στη λίμνη να έχουμε:

  • Έλλειψη ικανοποιητικού όγκου νερού για άρδευση και φόβο για πλημμύρες (ανύψωση πυθμένα).
  • Καταστροφή των φωλιών λόγω ανύψωσης της στάθμης του νερού, ιδιαίτερα κατά τους μήνες αναπαραγωγής. Λαμβάνοντας υπ'όψιν ότι τα φερτά υλικά συντελούν και στη μείωση του χρονικού ορίου λειτουργίας των τεχνικών έργων, το πρόβλημα των φερτών υλικών πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα μέσα από τις διεθνείς συμβάσεις.

β. Οριοθέτηση του υγροβιότοπου: Η οριοθέτηση που επιβάλλεται να γίνει από διεθνείς συμβάσεις και εθνικούς νόμους, προβλέπει τη δημιουργία Ζωνών Προστασίας και χρήσης στη λίμνη και στην ευρύτερη περιοχή της. Με την οριστικοποίησης της οριοθέτησης, θα έχουμε νομική κάλυψη για την αποφυγή όλων των παραμέτρων που λειτουργούν αρνητικά για τον υγροβιότοπο (π.χ. λαθροαλιεία, κυνήγι, υλοτομία κλπ.).

γ. Ανύψωση της στάθμης του νερού: Οι ανάγκες άρδευσης υποχρεώνουν την Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων (Δ.Ε.Β.) να αυξάνει διαρκώς τη στάθμη του νερού κάθε Μάιο, ανοίγοντας όλο και περισσότερο την ψαλλίδα ανάμεσα στο ελάχιστο και μέγιστο ύψος της. Τα αποτελέσματα αυτής της αύξησης είναι:

  1. Τα αβαθή και πλέον παραγωγικά μέρη της λίμνης περιορίζονται σε μερικές εκατοντάδες στρέμματα στις βόρειες ακτές της.
  2. Οι εκτάσεις με τους καλαμιώνες (τόποι φωλιάσματος πουλιών και καταφύγια ψαριών) εξαφανίζονται, γιατί αυξάνει σημαντικά το βάθος της λίμνης και
  3. Οι νησίδες, τα υγρά λιβάδια και τα λασποτόπια (μοναδικοί τόποι τροφοδοσίας και φωλιασμού των πουλιών και αναπαραγωγής των ψαριών) κατακλύζονται και αυτά από το νερό.

Οι παραπάνω δυσμενείς από οικολογική άποψη συνθήκες, επικρατούν στην πιο κρίσιμη περίοδο (άνοιξη), όταν αντίθετα απαιτούνται συνθήκες ομαλές, ώστε οι αναπαραγωγικές διαδικασίες να ολοκληρωθούν. Επίσης δένδρα βυθίζονται τελείως στο νερό, βουλιάζουν και χάνονται.

    Αποτέλεσμα: Μείωση του αναπαραγωγικού δυναμικού όλων των οργανισμών.

δ. Ρύπανση - Μόλυνση: Δεν υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή. Υπάρχουν όμως κάποιες μικρές μονάδες όπως σφαγεία και βιοτεχνίες δερμάτων, οι οποίες μολύνουν το Στρυμόνα με τα απόβλητα τους και έμμεσα τη λίμνη. Επίσης έχουν βρεθεί αυξημένες συγκεντρώσεις φωσφορικών και αζωτούχων ενώσεων, που φανερώνουν την επίδραση της γεωργικής περιοχής στη λίμνη και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση του φαινομένου του ευτροφισμού. Η εμφάνιση κάποιες φορές αφρού στην επιφάνεια της λίμνης φανερώνει την αστική επίδραση. Ακόμη στην περιφέρεια της λίμνης υπάρχουν εστίες σκουπιδότοπων, ευτυχώς όχι πολλές, αλλά ίσως αρκετές για να προκαλέσουν κάποια διαταραχή στην ισορροπία του οικοσυστήματος.

Πριν αρκετά χρόνια, σε έρευνα του Εργαστηρίου Οικολογίας και Περιβάλλοντος της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., βρέθηκαν ίχνη ALDRIN (γεωργικό φάρμακο που στην Ελλάδα είχε απαγορευθεί από το 1972) στα νερά του Στρυμόνα, σε χαμηλές όμως τιμές. Από το γεγονός αυτό, η επίδραση της γειτονικής χώρας (Βουλγαρία) στην ποιότητα του νερού και τη ρύπανση του Στρυμόνα, πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

ΘΕΣΗ- ΠΡΩΤΕΣ ΑΞΙΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Λίμνη της Κερκίνης

ΘΕΣΗ - ΠΡΩΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

Η λίμνη Κερκίνη βρίσκεται στο Β.Δ. τμήμα του Ν.Σερρών, σε απόσταση 40 Km από τις Σέρρες. Είναι τεχνητή λίμνη και κατασκευάστηκε με σκοπό τη συγκράτηση των πλημμυρικών παροχών του Στρυμόνα και την αποθήκευση του νερού για άρδευση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Τροφοδοτείται κυρίως από τον ποταμό Στρυμόνα που έρχεται από τη Βουλγαρία και χύνεται στη λίμνη, στη βόρεια άκρη της.

b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.kerkini.i limni tis kerkinis.Kerk14

ΙΣΤΟΡΙΑ

Στις αρχές του αιώνα, η περιοχή όπου είναι σήμερα η λίμνη, καλυπτόταν από μεγάλες ελώδεις εκτάσεις με πλούσια βλάστηση και πυκνά παραποτάμια δάση. Το 1932, με την κατασκευή ενός φράγματος κοντά χωριό Λιθότοπος, καθώς και αναχωμάτων δυτικά και ανατολικά, δημιουργήθηκε η λίμνη Κερκίνη, στη θέση της παλιάς λίμνης Μπάτκοβο.

Σκοπός του φράγματος ήταν η συγκράτηση των νερών του Στρυμόνα για την πρόληψη πλημμυρών, που οφείλονταν στη μεγάλη διακύμανση της ροής του ποταμού. Με την πάροδο του χρόνου όμως, η χωρητικότητα της λίμνης μειώθηκε λόγω των φερτών υλικών που μετέφερε ο Στρυμόνας. Γι' αυτό κατασκευάστηκε ένα νέο, ψηλότερο φράγμα, κοντά στο παλιό, το οποίο άρχισε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 1982. Η ανώτερη στάθμη του νερού ανέβηκε 4m και για να αποφεύγονται οι πλημμύρες από την υπερχείλιση, έγιναν αναχώματα στις ανατολικές, δυτικές και νότιες ακτές της λίμνης. Επίσης, έγινε και εκτροπή της κοίτης του Στρυμόνα στο τμήμα από τη γέφυρα Σιδ/στρου μέχρι την είσοδο του στη λίμνη.

Η γύρω περιοχή βρίσκεται σε υψόμετρο 30m από την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ η ανώτερη στάθμη της λίμνης Κερκίνης κυμαίνεται ανάμεσα στα 30m ελάχιστο στο τέλος του καλοκαιριού και 35m στο τέλος της άνοιξης.

Το μέγιστο βάθος της είναι 10m αλλά στο μεγαλύτερο τμήμα της έχει βάθος 1 εώς 3m. Η επιφάνεια της κυμαίνεται από 55.000 εώς 70.000 στρέματα ανάλογα με το ύψος της στάθμης του νερού.

Όμως, μετά την κατασκευή του φράγματος, το 1932 η μορφή του αρχικού υγρότοπου άλλαξε ριζικά. Συνήθως η ανθρώπινη επέμβαση αναιρεί ή δρα αρνητικά στις φυσικές διαδικασίες. Η λίμνη Κερκίνη είναι ένα σπάνιο παράδειγμα, όπου με ήπια ανθρώπινη διαχείριση, συνέβη το αντίθετο. Η τεχνητή αυτή λίμνη, σε συνδυασμό με την παρουσία των ορεινών όγκων (Μπέλλες, Κρούσια) αποτέλεσαν έναν σπάνιο συνδυασμό φυσικών βιότοπων με μεγάλη ποικιλία ζώων, φυτών, πουλιών, ψαριών.

Χαρακτηριστικό της λίμνης είναι ότι μεγάλη επιφάνεια στο ΒΔ τμήμα της καλύπτεται από νούφαρα, μια έκταση 5.000 στρ. περίπου, που είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο υγροβιότοπος της λίμνης Κερκίνης, είναι ο σπουδαιότερος τόπος διαχείμανσης σ' όλη την Ευρώπη, του Αργυροπελεκάνου, ενός είδους που κινδυνεύει να εξαφανισθεί.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ

b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.kerkini.i limni tis kerkinis.Kerk13Τι είναι υγρότοπος; Υγρότοπος είναι η φυσική ή τεχνική περιοχή που αποτελείται από έλη γενικά και είναι μόνιμα ή προσωρινά κατακλυζόμενη από νερό το οποίο είναι στάσιμο ή ρέον, γλυκό,υφάλμυρο ή αλμυρό. Ο όρος αυτός θεωρείται και συνώνυμος του υγροβιότοπου. 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΑΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Σ.Π.Ε.)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.kerkini.meleti plimmirikon kymaton.Extra01

Μελέτη πλημμυρικών κυμάτων στον ποταμό Στρυμόνα

ΕΙΔΗ

Χλωρίδα & Πανίδα στη Λίμνη Κερκίνη
Χλωρίδα Θηλαστικά Ψάρια Πουλιά
Άμορφα Βουβάλια Κυπρίνος (Γριβάδι) Αργυροπελεκάνος (Μπαμπούρι)
Φράξοι Βίδρα Πεταλούδα Αργυροτσικνιάς
Οξυά Ζαρκάδι Χέλι Βασιλαετός
Βελανιδιά ή Δρυς Τσακάλι Γουλιανός Ερωδιοί
Φλαμουριά Λύκος Πλατάνα Θαλασσαετός
Φουντουκιά Αγριόγατα Σαρδέλλα Καλαμόκιρκος
Γαύρος Αλεπού Μπριάνα Καλαμοτριλιστής
Φυλλοβόλα αείφυλλα θαμνώδη Νυφίτσα Ιταλικό Κορμοράνος (μεγάλο καραμπατάκι)
Αγριολούλουδα Αγριόχοιρος Κοκκινοφτέρα Κραυγαετός
Νεροκάστανο ή καρδίτσια Λαγός Πέρκα Κύκνος
Πιπερίτσα Σκαντζόχοιρος Ασπρόψαρο Κυνηγογέρακας
Άσπρη νεροκολοκυθιά (νούφαρο) Ασβός Τσιρόνι Λαγγόνα Phalacrocorax pygmaeus (μικρό καραμπατάκι)
Κίτρινη νεροκολοκυθιά Λοβός Γλήνι Λευκοτσικνιάς (άσπρος ψαροφάγος)
Καλάμια Αρουραίος Αμφίβια Νανόκυκνος
Βούρλα Κουνάβι βάτραχοι Νανόχηνα
Ψάθι ή σάζι Ποντικός σαλαμάνδρες Πελαργός
Βάγιες ή ιτιές Τυφλοπόντικας τρίτωνες Πετρίτης
Αρμυρίκια ή περένια Διάφορα   Ποταμοσφυριχτής Charadrius dubius
  5 είδη σαλιγκαριών   Ροδοπελεκάνος
  19 είδη ερπετών (σαύρες, φίδια, χελώνες)   Στακτοτσικνιάς
  τεράστια ποικιλία εντόμων   Σταυραετός
      Στικταετός
      Τσίφτης
      Φαλαρίδα (τσάγκα)
      Φιδαετός
      Φοινικόπτερο
      Χαλκόκοτες
      Χουλιαρομύτα (κουταλάς)
      Χρυσαετός
      Ψαραετός

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΝΙΔΑΣ & ΧΛΩΡΙΔΑΣ

b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.kerkini.foto panida xlorida.Kerk01Υπέρτατη στοργή μαύρης μάνας κάτω από τον τρόμο που ζωγράφισαν οι άνθρωποι, απειλώντας με αφανισμό την έξοχη φυλή των

Ημερολόγιο Πολιτιστικού Συλλόγου Βυρώνειας Σερρών, έτους 1996, φωτ. Θ. Ναζηρίδης

    

b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.kerkini.foto panida xlorida.Kerk02Ο Ποταμοσφυριχτής Charadrius dubius, είναι το μοναδικό παρυδάτιο είδος, που εξακολουθεί να φωλιάζει στην περιοχή της λίμνης Κερκίνης.

Ημερολόγιο Πολιτιστικού Συλλόγου Βυρώνειας Σερρών, έτους 1995, φωτ. Θ. Ναζηρίδης

    

b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.kerkini.foto panida xlorida.Kerk03Ο Αργυροπελεκάνος Pelecanus crispus είναι ακόμα ένα παγκόσμια απειλούμενο είδος που απαντάται στην περιοχή. Η λίμνη Κερκίνη είναι ο πιό σημαντικός τόπος διαχείμανσης του είδους αυτού στην Ευρώπη.

Ημερολόγιο Πολιτιστικού Συλλόγου Βυρώνειας Σερρών, έτους 1995, φωτ. Θ. Ναζηρίδης

    

b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.kerkini.foto panida xlorida.Kerk04Η Λαγγόνα Phalacrocorax pygmaeus είναι ένα παγκόσμια απειλούμενο είδος που απαντάται όλο τον χρόνο στην περιοχή. Η πιό σημαντική αποικία του είδους αυτού στην νότια Βαλκανική, βρίσκεται στην λίμνη Κερκίνη.

Ημερολόγιο Πολιτιστικού Συλλόγου Βυρώνειας Σερρών, έτους 1995, φωτ. Θ. Ναζηρίδης

    

b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.kerkini.foto panida xlorida.Kerk05ΗΧουλιαρομύτα Plutalea leucorodia είναι ένα από τα σπάνια πουλιά που φωλιάζουν στην λίμνη Κερκίνη.

Ημερολόγιο Πολιτιστικού Συλλόγου Βυρώνειας Σερρών, έτους 1995, φωτ. Θ. Ναζηρίδης

 


b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.kerkini.foto panida xlorida.Kerk18

Λευκή παρουσία κύκνου

Η Λίμνη της Κερκίνης, 1993, Επιτροπή Περιβάλλοντος Νομαρχίας Σερρών & Ομάδα Οικολογίας Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σερρών.

 

b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.kerkini.foto panida xlorida.Kerk11Σερραίοι ψαράδες δείχνουν με περηφάνια τον τεράστιο γουλιανό που μόλις ψάρεψαν από τα νερά της Λίμνης Κερκίνη, βάρους πάνω από εκατό (100) κιλά !!!

Φωτογραφία ερασιτέχνη

 

b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.kerkini.foto panida xlorida.big9

ΧΑΡΤΕΣ

b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.kerkini.xartes.map0015x22 cm - μέγεθος 800 Kb συμπιεσμένο σε 67 Kb

Σχηματική απεικόνιση του υδατικού συστήματος : Ποταμός Στρυμόνας - Λίμνη Κερκίνη - Πεδιάδα Σερρών

Περιλαμβάνει τα δίκτυα, που λειτούργησαν κατά το 1994, με τις αντίστοιχες εκτάσεις που επροβλέπετο να ερδευτούν το 1995.
    
b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.kerkini.xartes.Map0220x22 cm - μέγέθος 1Mb συμπιεσμένο σε 174 Kb

Λεπτομέρεια χάρτη αυστριακών αρχείων που κατασκευάσθηκε την περίοδο 1913 - 1920, με λεπτομερείς καταγραμμένες αναφορές στην περιοχή γύρω της Λίμνης Κερκίνης. Τόσο η λίμνη, όσο και όλα τα γύρω χωριά σημειώνονται με τις τουρκικές τους ονομασίες, απόδειξη της χρονολογικής τοποθέτησης του χάρτη.

(Από το προσωπικό αρχείο του κ. Κων/νου Βαβαλέκα, Δασολόγου & τ. Δ/ντή Δασών Ν.Σερρών, τον οποίον και ευχαριστούμε γιά τα πολύτιμα στοιχεία που μας διάθεσε).
    
b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.kerkini.xartes.map0125x18,5 cm - μέγεθος 1 Mb συμπιεσμένο σε 237 Kb

Λεπτομέρεια ( ) παλαιού στρατιωτικού χάρτη ελληνικών αρχείων.


    

b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.kerkini.xartes.Map0316x18 cm - μέγεθος 686 Kb συμπισμένο σε 131 Kb

Σύγχρονος χάρτης από το φυλλάδιο "Η Λίμνη της Κερκίνης", που εκδόθηκε το 1993 και την επιμέλεια του οποίου είχε ομάδα, που ορίσθηκε μετά από κοινή σύσκεψη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Σερρών και της Ομάδας Οικολογίας του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σερρών.

 

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.ekklisia agion theodoron.493Ο Ναός Αγίων Θεοδώρων που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης των Σερρών χτίστηκε στο όνομα των στρατιωτικών αγίων Θεοδώρων Τήρωνος και Στρατηλάτου. Σύμφωνα με μία εκδοχή (ιστορικού Π.Πέννα) ο ναός κτίσθηκε το 1124. Αναφορές στο ναό πρωτοσυναντά κανείς το 1321 σε χρυσόβουλο του Πρεσβυτέρου Ανδρόνικου του Β'.

 b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.ekklisia agion theodoron.495Ο ιστορικός Γ.Καφταντζής αναφέρει ότι η αρχική κατασκευή του κτιρίου ανάγεται σε χρόνους παλαιοχριστιανικούς, ενώ σύμφωνα με μία ακόμη εκδοχή (του ρήτορα Θεόδωρου Πεδιάσιμου) ο ναός κτίσθηκε από τον Δεσπότη Θεόδωρο Αγγελο Κομνηνό σε ανάμνηση της μεγάλης νίκης κατά των Φράγκων έξω από την πόλη των Σερρών και την κατάργηση του φραγκικού κράτους της Θεσσαλονίκης. Σπουδαία ψηφιδωτά στόλιζαν το εσωτερικό του Ναού από τα οποία -ύστερα από την πυρκαγιά του 1913- καταστράφηκαν, εκτός από εκείνο που εικονίζει τον Απόστ. Ανδρέα και διακρίνονται τα χέρια του Απόστολου Λουκά.

b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.ekklisia agion theodoron.492 b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.ekklisia agion theodoron.500Ο ρυθμός του ναού είναι μεγάλη Ορθογώνιος Βασιλική και σύμφωνα με μια παράδοση είναι κτισμένος πάνω σε ερείπεια άλλου παλιοχριστιανικού ναού. Ο κύριος ναός είναι διαιρεμένος σε τρία κλίτη από δύο σειρές κιονοστοιχιών. Εντός του ιερού παρουσιάζει όλα τα στοιχεία της Ελληνιστικής Βασιλικής.

Ο ναός υπέστη πολλές επισκευές και ανακαινίσεις, οι οποίες άλλαξαν σε πολλά σημεία την αρχική μορφή του. Η πρώτη ανακαίνιση έγινε από τον Μητροπολίτη Φίλιππο το 1430, ακολούθησαν οι επισκευές το 1700 επί Μητροπολίτη Ανθιμου που διέθετε μέρος των χρημάτων για την ολοκλήρωσή τους. b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.ekklisia agion theodoron.496Σύμφωνα με πλήνθινη επιγραφή στο νότιο τείχος του ναού, επισκευές έγιναν και το 1725. b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.ekklisia agion theodoron.497Μεγάλη καταστροφή υπέστη από την πυρκαγιά του 1849, κατά την οποία κάηκε το μεγαλύτερο μέρος της πόλης των Σερρών. Οι ζημιές ήταν τεράστιες, αφού κατέπεσε η στέγη, κάηκε το τέμπλο και καταστράφηκαν πολλά ψηφιδωτά. Διασώθηκαν μόνο ο δυτικός εσωνάρθηκας, ο κυρίως ναός και το Αγιο Βήμα. Τρία χρόνια αργότερα επιδιορθώθηκε, αλλά το τελικό χτύπημα το δέχθηκε στην πυρκαγιά του 1913.

b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.ekklisia agion theodoron.499Ο ιστορικός αυτός Ναός εγκαταλελειμένος στη φθορά του χρόνου απέκτησε την παλιά του αίγλη και μορφή μετά από μακροχρόνιες αναστηλωτικές και ανακαινιστικές εργασίες.

Τον Οκτώβριο του 1993 μια νέα σελίδα άνοιξε για τα πνευματικά και πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας, αφού η Παλιά Μητρόπολη (όπως και σήμερα ονομάζεται) δόθηκε ως προσκυνηματικός πλέον Ναός στις λατρευτικές ανάγκες των πιστών.

b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.ekklisia agion theodoron.498Σήμερα, το μεγαλόπρεπο αυτό στολίδι της τέχνης και του πολιτισμού δεν είναι ένα νεκρό κτίσμα της ιστορίας, αλλά μια δυναμική έπαλξη και ένα ζωντανό εργαστήριο πνευματικής καλλιέργειας και Ορθόδοξης μαρτυρίας του λαού.

Άλλες πηγές στο Internet:

    Παλαιός Μητροπολιτικός Ναός Αγίων Θεοδώρων

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.ekklisia ag nikolaou.63Ένα από τα αξιολογότερα μνημεία της πόλης των Σερρών είναι ο Βυζαντινός Ναός του Αγίου Νικολάου στην Ακρόπολη.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗ

b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.ekklisia ag georgiou kryoneriti.491b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.ekklisia ag georgiou kryoneriti.494Στα ανατολικά της πόλης των Σερρών, στο δρόμο για τον Αη Γιάννη, βρίσκεται ο Ναός του Αγ. Γεωργίου του Κρυονερίτη. Για πρώτη φορά ο Ναός αναφέρεται στο 1298 σε χρυσόβουλο του Ανδρόνικου του Β΄ και η δεύτερη στα 1344 όπου έγινε μετόχι της Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών όταν η σύζυγος του σερραίου άρχοντα Σακελλαρίου Μουρμουρά, Υπομονή, το δώρισε στη Μονή Τιμίου Προδρόμου. Ως μετόχι ο ναός αναφέρεται και στα 1345 σε χρυσόβουλο του Στεφάνου, κράλλη της Σερβίας.

 b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.ekklisia ag georgiou kryoneriti.707Την προσωνυμία «Κρυονερίτης» οφείλει στην πηγή κρύου νερού που υπήρχε εκεί παλαιότερα. Ο ναός υπέστη πολλές καταστροφές από τους τούρκους το 1572, όταν κατέπεσε ο τρούλος, ο οποίος αντικαταστήθηκε από ημισφαιρική οροφή, πιθανότατα κατά τις επισκευές το 1864.

  b.150.100.9838108.0.01.images.axiotheata.ekklisia ag georgiou kryoneriti.706Το Μονύδριο αποτελείται από δύο συνεχιζόμενους ναούς που είναι αφιερωμένοι, ο πρώτος στον Αγιο Δημήτριο και ο δεύτερος στον Αγιο Γεώργιο. Ιδιαίτερη σημασία και αρχαιολογική αξία παρουσιάζουν οι δύο εικόνες που κοσμούν το τέμπλο. Πρόκειται για την Παναγία Βρεφοκρατούσα με το επίθετο «Παντάνασσα» που χρονολογείται το 1694 και για την εικόνα που παριστάνει τον Χριστό Παντοκράτωρα με την επιγραφή «Δέησις του δούλου του Θεού Ακακίου Μοναχού».

Άλλες πηγές στο Internet:

    Μονύδριο Αγίου Γεωργίου Κρυονερίτη

Powered by 300x150 tranparent