ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστηκε 1538 φορές

Διεύθυνση: ΤΕΡΜΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

Τηλέφωνο: 23210 - 47922

 
Το Γραφείο είναι αρμόδιο για τη παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης της Διεύθυνσης και των τμημάτων της. Διεκπεραιώνει αλληλογραφίες, τηρεί αρχείο αλληλογραφίας, εγγράφων, διατάξεων κ.α. Δακτυλογραφεί τις υπηρεσιακές ενέργειες που του αναθέτει ο διευθυντής. Αποτελεί το σύνδεσμο επικοινωνίας της υπηρεσίας καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου με τις άλλες υπηρεσίες και το κοινό και ασκεί έργο σχετικής ενημέρωσης. Υποδέχεται το κοινό και οργανώνει τις επαφές με τη Διεύθυνση και τα τμήματα. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης που θα του ανατεθεί για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης και των τμημάτων της.