Τηλεφωνικός κατάλογος

ΓΑΒΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ
2321350542
2321350493
1