Τηλεφωνικός κατάλογος

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
2321350540
2321350541
0