ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
1.10. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1.9. ΚΕΠ 1.8. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.7. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ., ΥΓ., ΠΑΙΔ. & ΠΟΛ/ΣΜΟΥ 1.6. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΓΡ. ΟΙΚΟ/ΜΙΑΣ 1.5. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1.1. ΔΗΜ. ΠΟΛΙΤ. & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 3.5. Δ.Ε. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 3.4. Δ.Ε. ΟΡΕΙΝΗΣ 3.3. Δ.Ε. ΛΕΥΚΩΝΑ 3.2. Δ.Ε. ΚΑΠ.  ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 3.1. Δ.Ε. ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 3. ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.4. ΟΡΓ/ΣΗΣ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ 2.1. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 2.3. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ 2.2. ΜΗΧΑΝ/ΣΗΣ 2. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ