1.9.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠ 976 - ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠ 973 – Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ (ΕΔΡΑ ΠΡΟΒΑΤΑΣ) ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠ 846 - ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠ 747 - ΛΕΥΚΩΝΑ ΚΕΠ 470 ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΚΕΠ – ΕΚΕ – 0341 ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1.9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)