1.10.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ