2.2.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΙΚΟΥ (HARDWARE) ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ... ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &...