3.2.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ 3.2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ