1.1.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΛΑΪΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΕΞΥΠ. ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ Δ/ΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ - -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔ. ΣΥΜΒ., ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1.1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ