1.2.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1.2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ